Pitanja i odgovori uSlido

Pitanja i odgovori

Slidodostupan je u Webex Meetings i Webex Webinars. Možete koristitiSlido u Webex Meetings na verzija 41.6 i novije stranice , te u Webex Webinars na verzija 41.9 i novije stranice . Slidoankete i Pitanja i odgovori na webinarima dostupni su za do 10.000 sudionika, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 sudionika.

Tijekom sesije pitanja i odgovora sudionici mogu poslati pitanja uživo. Domaćini i, po želji, sudionici mogu odgovoriti na pitanja.

Domaćini sastanaka i webinara mogu dodati suradnika koji će im pomoći u moderiranju, odgovaranju i upravljanju pitanjima i odgovorima. Idite na , kliknite Prijava > Prijava s Webex, i unesite svoje Webex korisničko ime i lozinku.https://www.slido.com Tijekom sastanka ili webinara, sudomaćini i panelisti mogu zatražiti pristup klikom aplikacije >Slido > Zatražite pristup ili putem ... >Slido (ankete i Pitanja i odgovori) > Zatražite pristup .

Domaćini mogu pregledati i odobriti pitanja prije nego što postanu vidljiva svim sudionicima ili se pitanja mogu automatski prikazati uživo, vidljiva svima.

Pitanja se mogu postaviti i odgovoriti na njih anonimno ili po imenu. Domaćin neće moći identificirati sudionike ako anonimno pošalju pitanje.

Sudionici mogu glasovati za svoja omiljena pitanja kako bi se osiguralo da oni najpopularniji dobiju odgovor. Domaćini mogu filtrirati i sortirati pitanja kako bi odgovorili na najrelevantnija.

Domaćini mogu organizirati sesiju s pitanjima i odgovorima tako što će pitanja kategorizirati oznakama.

Domaćini

Sudionici

Poznati problemi i ograničenja

Saznajte više o poznatim problemima i ograničenjima za na sastancima.Slido