Pitanja i odgovori

Slido je dostupan na Webex sastancima na verziji 41.6 i novijoj lokaciji. Dostupan je i u Webex Events (novom) za planove sa kapacitetima do 5.000 licenci domaćina na verzijama 41.9 i novnijim lokacijama. Ova funkcija je dostupna u nezavisnom ciklusu izdavanja. Proverite status.webex.com/maintenance biste videli kada će biti dostupan na vašem sajtu. Da biste pronašli verziju koju koristite, pogledajte članak Pronalaženje broja verzije Webex sastanaka.

Po podrazumevanoj vrednosti, Q&A je isključen u Slidu. Domaćini sastanaka i događaja moraju da ga ukljuиe.

Tokom Q&A sesije, učesnici mogu da šalju pitanja uživo. Domaćini i, opcionalno, učesnici mogu da odgovore na pitanja.

Domaćini sastanaka i događaja mogu da dodaju saradnika gosta koji će im pomoći da ublaže, odgovore i upravljaju Q&A sesijama. Idite na https://www.slido.com, izaberite stavku Prijavi se > prijavite pomoću Webexai unesite Webex korisničko ime i lozinku.

Domaćini mogu da odaberu da pregledaju i odobre pitanja pre nego što budu vidljiva svim učesnicima ili pitanja mogu automatski da se pojave uživo, vidljiva svima.

Pitanja se mogu postavljati i odgovarati anonimno ili po imenu. Domaćin neće moći da identifikuje učesnike ako anonimno prosledi pitanje.

Učesnici mogu da glasaju za svoja omiljena pitanja kako bi osigurali da najpopularniji dobiju odgovor. Domaćini mogu da filtriraju i sortiraju pitanja da bi rešili najvaћnije.

Domaćini mogu da organizuju Q&A sesiju kategorizacijom pitanja sa nalepnicama.

Domaćin

Učesnici

Poznati problemi i ograničenja

Saznajte više o poznatim problemima i ograničenjima za Slido usastancima.