O snimci

Kao domaćin, možete pristupiti snimci u Snimke kartica na Sastanci stranica.

Kao sudionik, dobivate pristup snimci sastanka od domaćina sastanka. Potražite poruku e-pošte od organizatora s poveznicom za pristup datoteci za snimke. Također možete vidjeti kako se obratiti organizatoru sastanka.


 

Samo domaćin ili sudomaćin mogu snimiti sastanak. Ne možete snimati ako se opcija snimanja ne pojavi u kontrolama sastanka. Ako suorganizator snimi sastanak, organizator sastanka i dalje prima i posjeduje snimku nakon završetka sastanka.

Više informacija o spremanju snimaka potražite u odjeljku Webex | Snimanje sastanka.


 

Ako se pretplatite na uslugu Webex od pružatelja usluga i ne vidite te opcije, obratite se timu za korisničku podršku pružatelja usluga za dodatne pojedinosti o dostupnim opcijama snimanja.

Pronađite svoje snimke u oblaku

1

Prijavite se na Korisničko središte .

2

Odaberite Snimke s navigacijske ploče.


 

Ovisno o veličini datoteke i propusnosti, primanje snimke moglo bi potrajati do 24 sata.

Pronađite svoje lokalne snimke

  • Za Windows: Snimke započete unutar sastanka dostupne su u mapi Dokumenti u odjeljku Moje računalo.

  • Za Mac: Snimke započete unutar sastanka dostupne su u mapi Početna ako se koristite alatom Finder.


 

To su zadane putanje za vaše lokalne snimke, ali možete odabrati i drugu putanju za spremanje snimaka.