Više o snimku

Kao organizator, snimku možete pristupiti na kartici " Snimci " na stranici " Sastanci ".

Kao učesnik, dobijate pristup snimku sastanka od organizatora sastanka. Potražite e-poruku od organizatora sa vezom za pristup datoteci snimka. Možete da vidite i kako da stupite u kontakt sa organizatorom sastanka.


 

Samo organizator ili suorganizator mogu da snimaju sastanak. Ne možete da snimate ako se opcija snimanja ne pojavljuje u kontrolama sastanka. Ako suorganizator snimi sastanak, organizator i dalje prima i poseduje snimak nakon završetka sastanka.

Više informacija o tome kako se snimci čuvaju potražite u članku Webex | Snimanje sastanka.


 

Ako se pretplatite na Webex kod dobavljača usluga i ne vidite ove opcije, kontaktirajte sa timom za korisničku podršku dobavljača usluga da biste dobili više informacija o dostupnim opcijama snimanja.

Pronađite svoje snimke u oblaku

1

Prijavite se u User Hub.

2

Izaberite snimke sa panela za navigaciju.


 

U zavisnosti od veličine datoteke i propusnog opsega, može da potraje i do 24 sata da se dobije snimak.

Pronađite lokalne snimke

  • Za Windows: Snimci započeti u okviru sastanka dostupni su u fascikli Dokumenti u fascikli Moj računar.

  • Za Mac: Snimci započeti u okviru sastanka dostupni su u fascikli Home (Početak) pomoću alatke Finder (Tragač).


 

Ovo su podrazumevane putanje za lokalne snimke, ali možete da izaberete i drugu putanju za čuvanje snimaka.