1

Kliknite svoju profilnu sliku, odaberite Postavke > Integracije, a zatim Kliknite Dodaj račun.

2

Unesite podatke o računu i povežite se s računom.

Administrator može ograničiti račun koji koristite za prijavu na račun servisa OneDrive ili SharePoint Online. Ako vam se prikaže pogreška u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili podatke o računu.


 

Kliknite Da da biste ostali prijavljeni na račun servisa OneDrive ili SharePoint Online.

1

Kliknite svoju profilnu sliku, odaberite Preference > Računi , azatim +.

2

Unesite podatke o računu i povežite se s računom servisa OneDrive ili sustava SharePoint Online.

Administrator može ograničiti račun koji koristite za prijavu na račun servisa OneDrive ili SharePoint Online. Ako vam se prikaže pogreška u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili podatke o računu.


 

Kliknite Da da biste ostali prijavljeni na račun servisa OneDrive ili SharePoint Online.

1

Dodirnite svoju profilnu sliku, odaberite Postavke > Računi , azatim odaberite vrstu računa.

2

Unesite podatke o računu, a zatim se povežite s računom.

Administrator može ograničiti račun koji koristite za prijavu na račun servisa OneDrive ili SharePoint Online. Ako vam se prikaže pogreška u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili podatke o računu.