1

Kliknite na sliku profila, izaberite stavku Postavke > integracije , a zatim kliknite na dugme Dodaj nalog.

2

Unesite informacije o nalogu i povežite se sa nalogom.

Administrator može da ograniči nalog koji koristite za prijavljivanje u OneDrive ili SharePoint Online nalog. Ako dobijete grešku u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili informacije o nalogu.


 

Kliknite na dugme "Da" da biste ostali prijavljeni na OneDrive ili SharePoint Online nalog.

1

Kliknite na sliku profila, izaberite stavku Željene postavke > naloge , a zatim kliknite na +.

2

Unesite informacije o nalogu i povežite se sa OneDrive ili SharePoint Online nalogom.

Administrator može da ograniči nalog koji koristite za prijavljivanje u OneDrive ili SharePoint Online nalog. Ako dobijete grešku u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili informacije o nalogu.


 

Kliknite na dugme "Da" da biste ostali prijavljeni na OneDrive ili SharePoint Online nalog.

1

Dodirnite sliku profila, izaberite stavku Postavke > naloge , a zatim odaberite tip naloga.

2

Unesite informacije o nalogu, a zatim se povežite sa nalogom.

Administrator može da ograniči nalog koji koristite za prijavljivanje u OneDrive ili SharePoint Online nalog. Ako dobijete grešku u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili informacije o nalogu.