1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz pozycję Ustawienia > integracji , a następnie kliknijpozycję Dodaj konto.

2

Wprowadź informacje o koncie i połącz się z kontem.

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się do konta usługi OneDrive lub SharePoint Online. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.


 

Kliknij przycisk Tak, aby pozostać zalogowanym do konta usługi OneDrive lub SharePoint Online.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz pozycję Preferencje > konta , a następnie kliknij pozycję + .

2

Wprowadź informacje o koncie i połącz się z kontem usługi OneDrive lub SharePoint Online.

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się do konta usługi OneDrive lub SharePoint Online. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.


 

Kliknij przycisk Tak, aby pozostać zalogowanym do konta usługi OneDrive lub SharePoint Online.

1

Naciśnij swoje zdjęcieprofilowe, wybierz pozycję Ustawienia > Konta , a następnie wybierz typ konta.

2

Wprowadź informacje o koncie, a następnie połącz się z kontem.

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się do konta usługi OneDrive lub SharePoint Online. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.