1

Klicka på profilbild, välj Inställningar > Integrationeroch klicka sedan på Lägg till konto.

2

Ange dina kontouppgifter och anslut till ditt konto.

Administratören kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.


 

Klicka på Ja för att förbli inloggad på ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto.

1

Klicka på profilbild, välj Inställningar > Konton och klickasedan på +.

2

Ange dina kontouppgifter och anslut till ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto.

Administratören kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.


 

Klicka på Ja för att förbli inloggad på ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto.

1

Tryck på profilbild, välj Inställningar > Konton och välj sedan din kontotyp.

2

Ange dina kontouppgifter och anslut sedan till ditt konto.

Administratören kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.