Standardni format za sve snimke je MP4. Ovisno o postavkama web-lokacije, Webex prikazuje izjavu o odricanju odgovornosti svaki put kada preuzmete ili reproducirate snimku. Prihvatite uvjete odricanja od odgovornosti za nastavak.

1

Ovisno o ulozi, učinite jedno od sljedećeg:

Ako ste domaćin Ako ste pozvana osoba ili sudionik

Idite na Snimke, a zatim pronađite i kliknite snimku koju želite reproducirati.

Odaberite vezu u poruci e-pošte koju vam je poslao domaćin.

ILI

Zalijepite URL koji glavno računalo pruža u web-preglednik.

2

Kada se pojavi player, odaberite Reproduciraj .

Ako se pojavi izjava o odricanju odgovornosti, odaberite Prihvati da biste prihvatili uvjete i nastavili.

3

(Neobavezno) Da biste preuzeli snimku, odaberite Preuzmi.

Ako se pojavi izjava o odricanju odgovornosti, odaberite Prihvati da biste prihvatili uvjete i nastavili.