1

Prije uključivanja ili tijekom sastanka ili webinara kliknite Tumačenje.

2

Odaberite željeni jezik tumačenja ili izvorni zvuk (kat)ako želite čuti zvuk bez tumačenja.

3

Pomoću klizača osjetljivosti uravnotežite zvuk između prevoditelja i izvornog zvuka.

4

Kliknite Uključi se u sastanak.

1

U prozoru pretpregleda dodirnite Tumačenje.

2

Odaberite željeni jezik ili izvorni zvuk (kat)ako želite čuti zvuk bez tumačenja.

3

Pomoću klizača osjetljivosti uravnotežite zvuk između prevoditelja i izvornog zvuka.

4

Vratite se u prozor pretpregleda i dodirnite Spoji.

5

(Neobavezno) Ako želite promijeniti zvuk jezika tijekom sastanka ili webinara, dodirnite Više Ikona Više > tumačenje , azatim odaberite željenu razinu ravnoteže jezika i zvuka.