1

Pre nego što se pridružite sastanku ili tokom sastanka ili vebinara, kliknite na dugme Tumačenje.

2

Izaberite željeni jezik interpretacije ili Originalni audio (sprat)ako želite da čujete zvuk bez tumačenja.

3

Koristite klizač sa osetljivošću da biste izbalansirali zvuk između prevodioca i originalnog zvuka.

4

Kliknite na dugme Pridruži se sastanku.

1

U prozoru za pregled dodirnite tumačenje.

2

Izaberite željeni jezik ili originalni audio (sprat)ako želite da čujete zvuk bez tumačenja.

3

Koristite klizač sa osetljivošću da biste izbalansirali zvuk između prevodioca i originalnog zvuka.

4

Vratite se u prozor za pregled i dodirnite Pridružise .

5

(Opcionalno) Ako želite da promenite jezički zvuk tokom sastanka ili vebinara, dodirnite još Još ikona > Tumačenje , a zatim izaberite željeni jezik i nivo balansa zvuka.