1

Innan du deltar i eller under mötet eller webbsinar klickar du på Tolkar.

2

Välj ditt önskade tokningsspråk eller Originalljud(våning) om du vill höra ljudet utan att tolka det.

3

Använd skjutreglaget för att balansera ljudet mellan tokstolen och originalljudet.

4

Klicka på Delta i möte.

1

I förhandsgranskningsfönstret knackar du på Tolkar.

2

Välj det språk du föredrar eller Originalljud(våning) om du vill höra ljudet utan att tolka det.

3

Använd skjutreglaget för att balansera ljudet mellan tokstolen och originalljudet.

4

Återgå till förhandsgranskningsfönstret och tryck på Delta.

5

(Valfritt) Om du vill ändra ditt språkljud under ett möte eller webbsingar trycker du på Mer > Och väljer sedan önskat språk Mer-ikon och dinljudbalansnivå.