1

Før du blir med i eller under møtet eller webinaret, klikker du Tolkning.

2

Velg foretrukket tolkningsspråk eller Original lyd (gulv)hvis du vil høre lyden uten tolkning.

3

Bruk glidebryteren for følsomhet til å balansere lyden mellom tolken og den opprinnelige lyden.

4

Klikk på Bli med i møte.

1

Tapp Tolkning i forhåndsvisningsvinduet.

2

Velg foretrukket språk eller Original lyd (gulv)hvis du vil høre lyden uten tolkning.

3

Bruk glidebryteren for følsomhet til å balansere lyden mellom tolken og den opprinnelige lyden.

4

Gå tilbake til forhåndsvisningsvinduet, og tapp Bli med.

5

(Valgfritt) Hvis du vil endre språklyden under et møte eller webinar, trykker du Mer > Tolkning Mer-ikon , og deretter velger du ønsketspråk- og lydbalansenivå.