1

Voordat u deel gaat nemen aan of tijdens de vergadering of webinar, klikt u op Geïnterpreteerd.

2

Selecteer uw voorkeurstaal voor interpreteren of Originele audio (verdieping), als u de audio wilt horen zonder deze teinterpreteren.

3

Gebruik de gevoeligheidsschuifbalk om de audio tussen de vertolk en de oorspronkelijke audio in balans te brengen.

4

Klik op Deelnemen aan vergadering.

1

Tik in het voorbeeldvenster op Geïnterpreteerd.

2

Selecteer uw voorkeurstaal of originele audio (verdieping), als u de audio wilt horen zonder deze teinterpreteren.

3

Gebruik de gevoeligheidsschuifbalk om de audio tussen de vertolk en de oorspronkelijke audio in balans te brengen.

4

Ga terug naar het voorbeeldvenster en tik op Deelnemen.

5

(Optioneel) Als u tijdens een vergadering of webinar uw taalaudio wilt wijzigen, tikt u op Meer > en selecteert u vervolgens uw voorkeurstaal en Meer pictogrammenaudiosaldiniveau.