Više ljudi može uređivati i pregledavati dijeljene ploče u isto vrijeme. To uključuje osobe koje se pridružuju putem aplikacije Webex za Windows, Mac ili web.

Druge osobe na sastanku mogu samo pogled bijele ploče na sastanku, uključujući:

  • Skype za tvrtke i druge aplikacije trećih strana

  • Webex aplikacija za iPhone, iPad ili Android

  • Video krajnje točke temeljene na standardima (SIP, H.323)

1

Tijekom sastanka idite na Više opcija , odaberite Nova ploča , a nova ploča se dijeli na sastanku.

2

Kada završite, odaberite Gotovo .

Ako se predomislite i želite nastaviti uređivati ploču, kliknite Obilježi .
3

Kliknite da prestanete dijeliti svoju ploču.