Ako vaš telefon ne radi onda vaš ATA svibanj biti offline.

1

Prijavite se na Cisco Webex postavke.

2

Pritisnite Personalizacija postavki.

3

Kliknite Postavke poziva.

4

Pronađite svoj ATA uređaj na popisu vaših uređaja.

5

Pogledajte svoj ATA status, koji je bilo online ili offline.