Ako telefon ne radi, ata je možda van mreže.

1

Prijavite se u Cisco Webex postavke.

2

Kliknite na dugme Personalizuj postavke.

3

Izaberite stavku Postavke poziva.

4

Pronađite ATA uređaj na listi uređaja.

5

Prikažite svoj ATA status koji je na mreži ili van mreže.