Om din telefon inte fungerar kan din ATA vara offline.

1

Logga in på Cisco Webex-inställningar .

2

Klicka på Anpassade inställningar.

3

Klicka på Samtalsinställningar.

4

Leta upp din ATA-enhet i listan över enheter.

5

Visa status på ATA:n, d.v.s. antingen Online eller Offline.