Jeśli telefon nie działa, ATA może być w trybie offline.

1

Zaloguj się do Ustawień Cisco Webex .

2

Kliknij opcję Personalizuj ustawienia.

3

Kliknij opcję Ustawienia połączenia.

4

Znajdź urządzenie ATA na liście urządzeń.

5

Zobacz swój status ATA, który jest albo Online albo Offline.