Hvis telefonen ikke fungerer, kan din ATA være frakoblet.

1

Logg på Cisco Webex innstillinger.

2

Klikk på Tilpass innstillinger.

3

Klikk på samtale innstillinger.

4

Finn din ATA-enhet i listen over dine enheter.

5

Vis din ATA-status, som enten er tilkoblet eller frakoblet.