Pomoću infografika u nastavku saznajte više o bržem i intuitivnijem načinu pridruživanja webex sastancima za iOS i Android.