Koristite dole navedenu infografiku da biste saznali više o bržem i intuitivnijem načinu pridruživanja Webex sastancima za iOS i Android.