Certificate Management – áttekintés

A központosított Certificate Management tanúsítványkezelés olyan felhőalapú szolgáltatás, amely egyetlen helyen kínál lehetőséget a Cisco Unified Communications Manager, az IM and Presence , valamint a Cisco Unity Connection és a Cisco Emergency Responder több fürtbeli megjelenítésére és kezelésére.

A központosított Certificate Management a következő fő funkciókat kínálja:

 • Többfürtös irányítópult, amely megmutatja az egyes fürtökhöz tartozó tanúsítvány állapotát.

 • A identitás és a megbízhatósági tanúsítványok részletes megtekintése az egyes fürtök szintjén.

 • Tanúsítványokkal kapcsolatos műveletek elvégzésének képessége, például CSR előállítása, tanúsítvány feltöltése, megújítása, letöltése, másolása, cseréje és eltávolítása.

 • A figyelmeztetések irányítópultja, amelyen megtekintheti a lejárt és hamarosan lejáró tanúsítványokat.

 • Értesítések beállításának képessége, például e-mailben küldött értesítés tanúsítvány lejárásáról.

 • Tanúsítványok terjesztése több megbízhatósági tárolóban és fürtben.

 • Tanúsítványprofil megadása különféle beállításokkal, és hozzárendelése egy fürthöz.


A Cisco Emergency Responder alkalmazásban nem terjeszthetők és nem cserélhetők le tanúsítványok.

A Certificate Management szolgáltatás elérése

A Cloud-Connected UC szolgáltatáscsomagban található Certificate Management szolgáltatás munkahelyi telepítés esetén kezel tanúsítványokat.

A Certificate Management a következő lépésekkel érhető el:

1

A Webex Control Hub ügyfélnézetéből lépjen a Szolgáltatások > Connected UC elemre.

Megjelenik a Connected UC oldal. Az oldal Certificate Management kartonja tanúsítványkezelő funkciókat és szolgáltatásokat tartalmazza.

2

A Certificate Management kartonon kattintson bármelyik hivatkozásra a Certificate Management különféle funkcióinak eléréséhez.

A következő táblázat a Certificate Management kartonon elérhető funkciókat sorolja fel:

Fülek

Leírás

Riasztások

Megjeleníti az összes lejárt és lejáró tanúsítvány összegzését. A rendszergazda megteheti a szükséges intézkedéseket, hogy naprakészek legyenek az identitás és megbízhatósági tanúsítványok.

Fürtök

Megjeleníti az adott szervezet fürtjeiben a tanúsítványok állapotának összegzését.

 • A szervezeten belüli adott fürt összes identitás és megbízhatósági tanúsítványát megtekintheti.

 • A Feladatok lap a tanúsítványokon végrehajtott összes művelet összegzését jeleníti meg.

Profilok

A profil tanúsítvány megújításához, CSR előállításához, és a tanúsítvány megfelelőségének ellenőrzéséhez használható. Létrehozhat egyéni Certificate Management tanúsítványkezelő profilt, és hozzárendelheti egy fürthöz.

Beállítások

Beállítható a rendszergazdák e-mail-címe, amelyen fogadják a tanúsítványok lejárására vonatkozó értesítéseket. A Certificate Management Beállítások oldalán az összes mező konfigurálható.

A Riasztások oldalon a következő műveleteket végezheti el:

 • Lejárt és hamarosan lejáró tanúsítványok megtekintése

 • Szűrés tanúsítvány szerint

 • Szűrés termék szerint a tanúsítvány állapotának megtekintése érdekében.

1

A Webex Control Hub ügyfélnézetéből lépjen a Szolgáltatások > Connected UC elemre.

Megjelenik a Connected UC oldal.

2

Kattintson a Certificate Management kartonon található Riasztások elemre.

Az oldal mind a lejárt, mind a hamarosan lejáró tanúsítványokat megjeleníti. A tanúsítványok listája például a következő adatokat tartalmazza: a fürt neve, a köznapi név, a tanúsítvány típusa, a tanúsítvány állapota és a lejárat dátuma.

3

(Nem kötelező) Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:

 • A Keresés gombra kattintva keressen meg egy adott tanúsítványt.

 • Válasszon ki egy vagy több tanúsítványt a Tanúsítványok szűrése legördülő listából.

 • Válasszon ki egy vagy több terméket a Termékek szűrése legördülő listából.

A kiválasztott tanúsítványok például a következő adatokkal együtt jelennek meg a tanúsítványok listában: a fürt, a tanúsítvány, a köznapi név, a termék, a típus, az állapot, a kiszolgáló neve és a lejárat.

4

Válasszon egy bejegyzést a lista oldalán a tanúsítvány részleteinek megtekintéséhez.

A tanúsítvány részleteit egy megnyíló oldalsó panel jeleníti meg. Megnézheti a Tanúsítvány részleteit, vagy lemásolhatja a tanúsítványt: A PEM formátumú tanúsítvány másolása. Ezen a panelen végezze el a 6. lépésében felsorolt összes műveletet.

5

A Bezárás gombra kattintva zárja be az oldalsó panelt, és térjen vissza a lista oldalára.

6

Vigye az egérmutatót egy tanúsítvány-bejegyzés fölé, kattintson a három pontra, hogy identitás és megbízhatóságitároló-tanúsítványokon különféle műveleteket végezhessen el.

Az identitás tanúsítványokon végezhető műveletek a következők:

 • Tanúsítvány megújítása önaláírtként.

 • CSR előállítása hitelesítésszolgáltató (CA) által aláírthoz.

 • Tanúsítvány frissítése CA által aláírt esetén, és CSR előállítása a tanúsítványhoz.

 • CSR letöltése CA által aláírthoz, és CSR előállítása a tanúsítványhoz.

 • CSR törlése CA által aláírthoz, és CSR előállítása a tanúsítványhoz.

Tanúsítvány-művelet

Tanúsítvány felhasználása

Leírás

Tanúsítvány megújítása

A Tanúsítvány megújítása műveletet akkor használja, ha a tanúsítvány önaláírt.

Ha újra fel szeretné használni a Tomcat tanúsítványt a kiválasztott szolgáltatáshoz, használja a Tomcat tanúsítvány újrafelhasználása műveletet.

A profil beállításaitól függően megjelenik a Tanúsítvány megújítása ablak .

Válassza a Tanúsítvány megújítása műveletet a Profilbeállítások oldalon található beállítás alapján, amely a következő lehet:

 • Tomcat tanúsítvány újrafelhasználása – válassza a Tomcat használata profilban lehetőséget, ezzel engedélyezi a Tomcat újrafelhasználása lehetőséget.

 • Tanúsítvány megújítása – Tanúsítványtípusként válassza az önaláírt lehetőséget, ezzel engedélyezi a Megújítás lehetőséget.

Olvassa el a figyelmeztető üzenetet, majd kattintson a Tomcat tanúsítvány újrafelhasználása gombra a tanúsítvány megújításához.

CSR előállítása

Ha a tanúsítvány típusa CA által aláírt, akkor használja a CSR előállítása műveletet.

Megjelenik a CSR előállítása ablak.

A CSR előállításához kattintson az Előállítás gombra.

Tanúsítvány feltöltése

Ha a tanúsítvány típusa CA által aláírt, és már előállította a CSR-t, akkor használja a Feltöltés műveletet. Tanúsítványlánc .P7B formátumban tölthető fel, identitás tanúsítvány pedig .pem vagy .der formátumban.

Megjelenik a Tanúsítvány feltöltése ablak.

 1. A tanúsítvány feltöltéséhez kattintson a Fájl kiválasztása gombra.

  Keresse meg és töltse fel a tanúsítványt a helyi számítógépről.

 2. A tanúsítvány feltöltéséhez kattintson a Feltöltés gombra.

Tanúsítvány terjesztése

Az Terjesztés művelet lehetővé teszi, hogy egyetlen művelettel terjessze a tanúsítványt több fürtben . Válasszon ki több fürtcsoportot és megbízhatósági tárolót a Control Hubban – a rendszer a tanúsítványt a kiválasztott fürtökben terjeszti.

Megjelenik a Tanúsítvány terjesztése ablak.

 1. Válassza ki azokat a fürtöket és megbízhatósági tárolókat, amelyekben a tanúsítványokat terjeszteni szeretné.

 2. A Terjesztés gombra kattintva társítsa a tanúsítványokat a kiválasztott fürtökkel és megbízhatósági tárolókkal.

 3. Az OK gombra kattintva zárja be a Tanúsítvány terjesztése ablakot.


 

Ez az eljárás nem működik CER alkalmazásnál.

CSR letöltése

Ha a tanúsítvány típusa CA által aláírt, és már előállította a CSR-t, akkor használja a CSR letöltése műveletet. Letöltheti a CSR-t, hogy aláírassa egy CA-val (Certificate Authority – hitelesítésszolgáltató).

Kattintson a CSR letöltése gombra, és töltse le a CSR tanúsítvány-aláírási kérést a helyi gépre.

CSR törlése

Ha újra létre kell hozni a CSR-t, akkor használja a CSR törlése műveletet.

Megjelenik a CSR törlése ablak.

Olvassa el a figyelmeztető üzenetet, majd kattintson a Törlés gombra a CSR tanúsítvány-aláírási kérés törléséhez.


 

Ha a rendszergazda által a profilban beállított beállítások nem egyeznek meg a tanúsítvány attribútumaival, akkor a tanúsítványnál figyelmeztető ikon jelenik meg. Példa: a Tomcat tanúsítvány önaláírt, de ha a profil beállításaiban CA által aláírtként van megadva, az ellentmondáshoz vezet.

Ne kattintson gondolkodás nélkül a Küldés gombra, mert ellenőrzés nélkül az ilyen eltérések problémákhoz vezethetnek.

A megbízhatósági tároló tanúsítványain a következő műveletek hajthatók végre:

 • Tanúsítvány cseréje

 • Tanúsítvány eltávolítása

Tanúsítvány-művelet

Tanúsítvány felhasználása

Leírás

Tanúsítvány cseréje

A Tanúsítvány cseréje művelettel a meglévő tanúsítvány egy új tanúsítványra cserélhető.

Megjelenik a Tanúsítvány cseréje ablak.

 1. Új tanúsítvány kiválasztásához kattintson a Fájl kiválasztása gombra.

  Keresse meg és töltse fel az új tanúsítványt a helyi számítógépről.

 2. A tanúsítvány lecseréléséhez kattintson a Csere gombra.


 

Ez az eljárás nem működik CER alkalmazásnál.

Tanúsítvány eltávolítása

Amikor a rendszergazda el szeretné távolítani a hamarosan lejáró és a lejárt tanúsítványokat, a Tanúsítvány eltávolítása műveletet használhatja.

Megjelenik a Tanúsítvány eltávolítása ablak.

 1. Válassza ki azokat a fürtöket és megbízhatósági tárolókat, amelyekből a tanúsítványokat törölni szeretné.

 2. A Tovább gombra kattintva távolítsa el a tanúsítványt a kiválasztott fürtökről és megbízhatósági tárolókból.

 3. Olvassa el a figyelmeztető üzenetet, majd kattintson az Eltávolítás gombra a tanúsítvány eltávolításához.


 

Előfordulhat, hogy a Tanúsítvány eltávolítása vagy a Tanúsítvány cseréje művelet sikertelen lesz, és a Fájl nem található hibaüzenetet adja. Ez a hiba akkor jelenik meg, amikor a műveletet több, 12.5 SU5 és 14 SU1 kiadást tartalmazó fürtön hajtják végre.

Megoldás: Próbálja meg újra végrehajtani a műveletet azokon a csomópontokon, amelyeken sikertelen volt. Nézze meg a következő hibát a megfelelő fürt Feladat részletei oldalán: Nem sikerült eltávolítani a tanúsítványt, mert nem szerepel ezen a csomóponton.

A megbízhatósági tároló tanúsítványain és az identitás tanúsítványokon végrehajtható általános műveletek a következők:

 • .der letöltése

 • .pem letöltése

Tanúsítvány-művelet típusa

Tanúsítvány felhasználása

Leírás

.der letöltése

A .der letöltése művelettel a bináris formátumú tanúsítvány tölthető le. A DER (Distinguished Encoding Rules – megkülönböztető kódolási szabályok) egy digitális tanúsítvány.

Ha le szeretné tölteni a tanúsítvány .der (bináris) formátumát, kattintson a .der letöltése gombra.

A rendszer letölti a .der tanúsítványt a helyi gépre.

.pem letöltése

A .pem letöltése művelettel a tanúsítvány .pem formátumban tölthető le. A PEM (Privacy Enhanced Mail) Base64 kódolású DER tanúsítvány ASCII formátumban.

Ha le szeretné tölteni a tanúsítvány .pem (ASCII) formátumát, kattintson a .pem letöltése gombra.

A rendszer letölti a .pem tanúsítványt a helyi gépre.

7

A tanúsítványművelet hozzáadódik a Feladatok listájához. A művelet végrehajtásának előrehaladása a Feladatok lapon követhető.

VAGY

 1. Kattintson a Feladatok hivatkozásra, és tekintse meg, hol tart a tanúsítványművelet végrehajtása.

 2. Az OK gombra kattintva zárja be a Tanúsítvány ablakot.

A Fürtök oldal a tanúsítványok állapotát összegzi fürtönként, a szervezet minden fürtjére vonatkozóan.

1

A Webex Control Hub ügyfélnézetéből lépjen a Szolgáltatások > Connected UC elemre.

Megjelenik a Connected UC oldal.

2

Kattintson a Certificate Management kartonon található Fürtök elemre.

A Fürtök összegzése oldal például a következő adatokkal együtt jeleníti meg a fürtöket: a fürt neve, állapota, a termék és a fürthöz tartozó profil. A rendszergazda módosíthatja a normál profil alapértelmezett társítását a fürt egyéni profiljával.

3

(Nem kötelező) Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:

 • A Keresés gombra kattintva keressen meg egy adott fürtöt.

 • Válasszon ki egy vagy több terméket a Termékek szűrése legördülő menüből.

4

Kattintson egy fürt-bejegyzésére a lista oldalán – ezzel ellátogat a Fürt részletei oldalra, amely megjeleníti a kiválasztott fürthöz tartozó identitás tanúsítványokat.

A Megbízhatósági tároló vagy a Feladatok lapra navigálhat. A Megbízhatósági tároló lapon az egy fürtben található, különböző megbízhatósági tárolókban lévő összes tanúsítvány megjelenik. A Feladatok lap felsorolja a tanúsítványokon végrehajtott műveleteket, és jelzi a műveletek állapotát.

Az irányítópult ablaktábla a következő kártyákat jeleníti meg:

 1. Identitás tanúsítványok

 2. Megbízhatósági tanúsítványok

 3. Feladatok részletei

Az identitás és a megbízhatósági tanúsítványok kartonján az érvényes, a lejárt és a hamarosan lejáró tanúsítványok összegzése jelenik meg. A Feladatok kartonon az aktuális hónap összes, befejezett és függőben lévő feladatának összegzése jelenik meg.

Az Identitás tanúsítvány elérése lap

Az Identitás tanúsítvány lapon megtekintheti a fürtben lévő összes identitás tanúsítványt. Megkereshet egy adott identitás tanúsítványt, vagy megtekintheti egy tanúsítvány részleteit, és elvégezheti a szükséges műveleteket.

1

A Webex Control Hub ügyfélnézetéből lépjen a Szolgáltatások > Connected UC elemre.

Megjelenik a Connected UC oldal.

2

Kattintson a Certificate Management kartonon található Fürtök elemre.

3

Kattintson egy fürt-bejegyzésére a lista oldalán – ezzel ellátogat a Fürt részletei oldalra, amely megjeleníti a fürthöz tartozó identitás tanúsítványokat.


 

A Cisco Emergency Responder 12.5-ös vagy 14-es verziójával rendelkező fürtök esetében nem támogatott a tomcat-ECDSA tanúsítvány.

4

(Nem kötelező) Kattintson a Keresés gombra egy adott tanúsítvány megkereséséhez.

5

(Nem kötelező) A Tanúsítvány szűrése legördülő listából válasszon ki egy vagy több tanúsítványt a típusuk alapján.

A tanúsítványok listája a tanúsítványok mellett például a következő adatokat tartalmazza: a kiszolgáló neve, a köznapi név, a tanúsítvány típusa, a tanúsítvány állapota és a lejárat dátuma.

6

Kattintson egy bejegyzésre a lista oldalán a tanúsítvány részleteinek megtekintéséhez.

A tanúsítvány részleteit egy megnyíló oldalsó panel jeleníti meg. Megnézheti a Tanúsítvány részleteit, vagy lemásolhatja a tanúsítványt: A PEM formátumú tanúsítvány másolása. Az e panel 8. lépésében felsorolt összes műveletet is elvégezheti.

7

A Bezárás gombra kattintva zárja be az oldalsó panelt, és térjen vissza a lista oldalára.


 

A Figyelmeztető jel akkor jelenik meg, ha a meglévő tanúsítvány attribútuma nem egyezik meg a profilbelivel, és a tanúsítvány nem megfelelő.

8

Vigye az egérmutatót egy tanúsítvány-bejegyzés fölé, kattintson a három pontra, hogy különféle műveleteket végezhessen el. További részletek: Identitás tanúsítványokon végezhető műveletek.

9

(Nem kötelező) Kattintson a Profil megtekintése gombra.

Megjelenik a fürthöz társított profil.

A Megbízhatósági tároló lap elérése

A Megbízhatósági tároló lapon az egy fürtben található, különböző megbízhatósági tárolókban lévő összes tanúsítvány látható.

1

A Webex Control Hub ügyfélnézetéből lépjen a Szolgáltatások > Connected UC elemre.

Megjelenik a Connected UC oldal.

2

Kattintson a Certificate Management kartonon található Fürtök elemre.

3

Kattintson a fürt-bejegyzésére a lista oldalán a Fürt részletei oldal meglátogatásához.

4

Kattintson a Megbízhatósági tároló fülre a tanúsítványok listájának megjelenítéséhez.

A tanúsítványok listájában a tanúsítványok például a következő adatokkal együtt jelennek meg: a köznapi név, a sorozatszám, a kiállító, az állapot és a lejárat dátuma.

5

(Nem kötelező) Kattintson a Keresés gombra egy adott tanúsítvány megkereséséhez.

6

(Nem kötelező) A Tanúsítvány szűrése legördülő listából válasszon ki egy vagy több tanúsítványt.

A tanúsítványok listájában a tanúsítványok például a következő adatokkal együtt jelennek meg: a köznapi név, a sorozatszám, a kiállító, az állapot és a lejárat dátuma.

7

Kattintson egy bejegyzésre a lista oldalán a tanúsítvány részleteinek megtekintéséhez.

A tanúsítvány részleteit egy megnyíló oldalsó panel jeleníti meg. A tanúsítványhoz társított összes fürtcsoportot a Tanúsítvány részletei vagy A PEM formátumú tanúsítvány másolása című részben tekintheti meg. Az e panel 9. lépésében felsorolt összes műveletet is elvégezheti.

8

A Bezárás gombra kattintva zárja be az oldalsó panelt, és térjen vissza a lista oldalára.

9

Vigye az egérmutatót egy tanúsítvány-bejegyzés fölé, kattintson a három pontra, hogy különféle műveleteket végezhessen el.

10

Ha frissített tanúsítványt szeretne feltölteni a megbízhatósági tárolóra, kattintson a lejárt állapotú tanúsítvány-bejegyzésre.

11

Kattintson a Feltöltés megbízhatósági tárolóba gombra.

Megjelenik a Tanúsítvány feltöltése ablak.

12

Válassza ki a megbízhatósági tárolóhoz társítani kívánt fürtöket.


 

A művelet végrehajtása előtt figyelmesen olvassa el a megjelenő figyelmeztető üzenetet.

13

Egy tanúsítvány megkereséséhez kattintson a Fájl kiválasztása gombra.

14

A Feltöltés gombra kattintva töltse fel a tanúsítványt a megfelelő fürtökhöz tartozó megbízhatósági tárolóba.

Az IPsec és a CAPF megbízhatósági műveletei nem támogatottak előfizetői csomópontokon keresztül a Control Hubban. A rendszergazdának ezeket a műveleteket a munkahelyen kell elvégeznie.

A Feladatok lap elérése

A Feladatok lap az összes végrehajtott művelet összegzését tartalmazza. A Feladatok lap az aktuális hónap teljes, befejezett és függőben lévő feladatainak összegzését tartalmazza.

1

A Webex Control Hub ügyfélnézetéből lépjen a Szolgáltatások > Connected UC elemre.

Megjelenik a Connected UC oldal.

2

Kattintson a Certificate Management kartonon található Fürtök elemre.

3

Kattintson a fürt-bejegyzésére a lista oldalán a Fürt részletei oldal meglátogatásához.

4

Kattintson a Feladatok fülre az aktuális hónapban végrehajtott feladatok listájának megjelenítéséhez.

5

Az Aktuális hónap legördülő menüből válassza ki az az időszakot, amelyre vonatkozóan összegezni kívánja a feladatokat.

Az összegzésben megjelenik a feladat állapota például a következő adatokkal együtt: a feladattípus, a csomópont, az időbélyegző, a tanúsítvány és a termékinformáció.

6

Kattintson egy bejegyzésre a lista oldalán a feladat részleteinek megtekintéséhez.

A feladat részleteit egy megnyíló oldalsó panel jeleníti meg.

7

A Bezárás gombra kattintva zárja be az oldalsó panelt, és térjen vissza a lista oldalára.

A Profilok oldal segítségével olyan beállításokat adhat meg, mint a Több kiszolgáló/Több-SAN, CA által aláírt vagy önaláírt, érvényességi időszak, RSA vagy ECDSA, kulcs hossza, kivonatoló algoritmus.

A fürt minden verziójához használjon külön profilt. Ha például a fürt 12.x-es verziójú, akkor a tanúsítványműveleteinek végrehajtása során csak 12.x-es funkciókat szabad látnia.

Az egyéni profil létrehozásakor a rendszergazda hozzárendelheti az újonnan létrehozott egyéni profilt egy fürthöz.

1

A Cisco Webex Control Hub ügyfélnézetéből lépjen a Szolgáltatások > Connected UC elemre.

Megjelenik a Connected UC oldal.

2

Kattintson a Certificate Management kartonon található Profilok elemre.

Megjelenik a Profilok oldal, amelyen a létrehozott profilok listája látható.


 

Alapértelmezés szerint a Certificate Management szolgáltatás a normál profilt biztosítja, és a Certificate Management szolgáltatáshoz engedélyezett összes fürtcsoport ehhez a profilhoz van társítva. Ez csak megtekinthető profil. Vigye az egérmutatót a profil fölé, és a három pontra kattintva vagy tekintése meg, vagy másolja le a profilt.

3

Vigye az egérmutatót egy profilnév fölé, kattintson a három pontra, hogy különféle műveleteket végezhessen el, például:

 • Módosítás

  1. Kattintson a Szerkesztés gombra a kiválasztott profil szerkesztéséhez.

 • Törlés

  1. Olvassa el a figyelmeztető üzenetet, majd kattintson a Törlés gombra a kiválasztott profil törléséhez.

 • Másolás

  1. Kattintson a Másolás gombra a kiválasztott profil másolásához.

   Megjelenik az Egyéni profil másolata ablak.

  2. Ha szükséges, kattintson a Létrehozás gombra az egyes termékek beállításainak frissítéséhez vagy módosításához. Egyébként készítsen másolatot a kiválasztott profilról.

4

Ha új egyéni profilt szeretne létrehozni, kattintson a Profil hozzáadása gombra.

5

Adja meg a Profil nevét.

6

Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy ez a profil legyen az alapértelmezett.

7

Adja meg a profil Leírását.

8

Minden egyes termékhez adja meg a különféle tanúsítványbeállításokat.

9

Kattintson a Létrehozás gombra a profil létrehozásához.

Ha egyéni profilt állított be alapértelmezettként, akkor az egyéni profil Alapértelmezett jelölőnégyzetének törlésével tegye ismét a normál profilt alapértelmezetté.

10

(Nem kötelező) Profil társítása fürthöz. Kattintson a felső menü Fürtök fülére – megjelenik a Fürtök listája oldal. Ezen a listázó oldalon lehet profilt fürthöz rendelni.


 

A 11.5x-es és a 12.5x-es verziók érvényességi ideje 5 év, függetlenül az érvényességi idő legördülő menüjéből kiválasztott értéktől. 14-es verziótól kezdődően az érvényességi idő 5 és 20 év közötti lehet.

Ne futtasson a táblázatban „N”-nel jelölt műveleteket, mert az olyan műveletek meghiúsulnak.

Tanúsítvány-művelet

Támogatott verzió

A művelet működése

11,5

12,5

14-es és újabb

Több kiszolgáló megújítása c c I Bár ez a művelet több kiszolgáló önaláírt tanúsítványán végezhető, csak egyetlen csomóponton működik.
Ismételt használat c c I A művelet csak a Cisco Unified CM alkalmazásban használható a Híváskezelő és a Híváskezelő ECDSA esetében. Ez a művelet mind a többkiszolgálós, CA által aláírt, mind a több kiszolgálós, önaláírt tanúsítvány esetében működik.

A rendszer automatikusan e-mail-üzenetet küld a címzetteknek, amikor közeledik a tanúsítvány lejáratának dátuma.

1

A Webex Control Hub ügyfélnézetéből lépjen a Szolgáltatások > Connected UC elemre.

Megjelenik a Connected UC oldal.

2

Kattintson a Certificate Management kartonon található Beállítások elemre.

3

Állítsa be az Értesítés kezdési időpontját.

Az Értesítés kezdési időpontja 30 és 365 nap közötti értékre állítható be.

4

Állítsa be az Értesítés gyakoriságát.

Az Értesítés gyakorisága 1 és 30 nap közötti értékre állítható be.

5

Adja meg az Értesítés címzettjeinek e-mail-címét.

Legfeljebb 25 e-mail-címet adhat meg.

6

Kattintson a Mentés gombra.

Minden címzett kap e-mailben egy, a képen láthatóhoz hasonló értesítést, amikor közeledik a tanúsítványok lejáratának dátuma.