Wanneer uw apparaat in de persoonlijke modus staat, kunt u het volgende:

Vanuit Cisco Webex-instellingen kunt u uw activeringscode ophalen zonder dat u beheerder hoeft te zijn. U kunt deze activeringscode gebruiken om uw apparaat in te stellen voor de eerste keer of opnieuw te registreren.


  • Als u een nieuw apparaat hebt of een apparaat hebt dat is geregistreerd bij een andere gespreksservice, moet dit apparaat softwareversie CE9.0.1 of hoger hebben.

  • Gebruikers met een professionele licentie voor Webex Calling kunnen hun persoonlijke ruimtesysteemapparaat gebruiken om externe oproepen te plaatsen (of ontvangen) met behulp van een telefoonnummer of via bellen op basis van toestelnummer.

  • Uw persoonlijke vergaderingen worden 5 minuten voordat ze worden gestart, weergegeven op uw apparaat. Het is mogelijk om de vergaderingsgegevens te verbergen, zodat de titels van de vergadering niet worden weergegeven op het apparaat.

1

Als uw apparaat eerder is geregistreerd bij Cisco Webex of een andere gespreksservice, moet u de fabrieksinstellingen van uw apparaat eerst herstellen.

Selecteer de apparaatnaam in het startscherm en ga naar Instellingen. Selecteer Fabrieksinstellingen en bevestig dat u het apparaat wilt resetten.

2

Vanuit Cisco Webex-instellingen maakt u een nieuw apparaat door Mijn apparaten en Activeringscode genereren te selecteren. De activeringscode wordt ook naar uw e-mailadres verzonden.

3

Doorloop de installatiewizard op uw apparaat. Wanneer u het gedeelte bereikt met Een gespreksservice kiezen, selecteert u Cisco Webex en typt u de activeringscode die u hebt gemaakt.

Voltooi de stappen in de wizard en dan is uw apparaat gereed voor gebruik.

4

Na de installatie kunt u uw apparaat zien bij de Cisco Webex-instellingen onder Mijn apparaten. Via deze pagina kunt u ook de apparaatnaam wijzigen en deze deactiveren.

U kunt de apparaatnaam wijzigen door het pictogram te selecteren en vervolgens Apparaatinstellingen te selecteren. Gebruik een beschrijvende naam die het makkelijker maakt het apparaat te herkennen, bijvoorbeeld Lisa thuiskantoor.