Wanneer uw apparaat in de persoonlijke modus staat, kunt u het volgende:

U kunt uw activeringscode verkrijgen zonder dat u beheerder hoeft te zijn, rechtstreeks in de Webex-app. Open de instellingen van uw profielfoto in de Webex-app en selecteer Apparaten . Genereer een activeringscode om uw apparaat voor de eerste keer in te stellen of om het opnieuw te registreren.


  • Als u een nieuw apparaat hebt of een apparaat hebt dat is geregistreerd bij een andere gespreksservice, moet dit apparaat softwareversie CE9.0.1 of hoger hebben.

  • Gebruikers met een professionele licentie Webex Calling kunnen hun persoonlijke apparaat gebruiken om externe oproepen te plaatsen (of te ontvangen) met behulp van een telefoonnummer, of om op extensies gebaseerd te bellen vanaf het apparaat.

  • Uw persoonlijke vergaderingen worden 5 minuten voordat ze worden gestart, weergegeven op uw apparaat. Er is geen Agenda-app om vergaderingen te bekijken en te boeken op een apparaat in de persoonlijke modus. Het is mogelijk om vergaderingsdetails te verbergen , zodat de titels van de vergadering niet op het apparaat verschijnen.

1

Als uw apparaat eerder is geregistreerd bij Cisco Webex of een andere gespreksservice, moet u de fabrieksinstellingen van uw apparaat eerst herstellen.

Veeg naar rechts op het startscherm en ga naar Apparaatinstellingen . Selecteer Fabrieksinstellingen en bevestig dat u het apparaat wilt resetten.

2

Ga in de Webex-app naar het instellingenmenu en maak een nieuw apparaat door Apparaten en Activeringscode genereren te selecteren. De activeringscode wordt ook naar uw e-mailadres verzonden.

3

Doorloop de installatiewizard op uw apparaat. Wanneer u naar Kies een belservice komt, selecteert u Cisco Webex en typt u de activeringscode die u heeft gemaakt.

Voltooi de stappen in de wizard en dan is uw apparaat gereed voor gebruik.

4

Na de configuratie kunt u uw apparaat zien in de app Webex, in het instellingenmenu onder Apparaten . Via deze pagina kunt u ook de apparaatnaam wijzigen en deze deactiveren.

Selecteer om de apparaatnaam te wijzigen Pictogram en Naam bewerken . Gebruik een beschrijvende naam die het makkelijker maakt het apparaat te herkennen, bijvoorbeeld Lisa thuiskantoor.