Een macro is een klein programma dat lokaal op het Room- of Desk-apparaat of board wordt uitgevoerd. Een macro is geschreven in JavaScript met ondersteuning voor functies zoals pijlfuncties, promises, klassen en async/await. Alle Room- en Desk-apparaten ondersteunen macro's, behalve SX10.

Een macro kan feedback registreren van gebeurtenissen, configuratiewijzigingen en statuswijzigingen op het apparaat. De macro kan luisteren voor deze gebeurtenissen en wijzigingen en de API van het apparaat gebruiken om verdere opdrachten en configuratiewijzigingen op te roepen. Als u het gebruik macro's combineert met aangepaste vensters in de gebruikersinterface, kunt u de gebruikersinterface verbeteren met lokale functionaliteit, bijvoorbeeld snelkiesknoppen.

U hebt een lokale admingebruiker nodig om macro's met xAPI-opdrachten op het apparaat uit te voeren.

Zie voor meer informatie over het maken van aangepaste vensters in de gebruikersinterface het artikel UI-extensies.

Macro's maken en beheren

U kunt de Macro Editor gebruiken om macro's te maken en beheren. De editor is beschikbaar via de lokale webinterface van het apparaat.

De lokale webinterface is rechtstreeks beschikbaar via de webbrowser (voor lokale admingebruikers) of via de klantenweergave in het gedeelte apparaatconfiguratie in Control Hub. Voer in het veld URL-adres van de webbrowser http(s)://<endpunt-ip of hostnaam> in. Voer vervolgens de aanmeldgegevens voor de admingebruiker in.

In de lokale webinterface kan de Macro Editor worden geopend in het gedeelte Aanpassingaan de linkerkant.

Als macro's zijn uitgeschakeld, kunt u kiezen om macro's in te schakelen wanneer u probeert de editor te starten.

Meer informatie

Lees het artikel over het beheer van lokale gebruikers en het artikel Geavanceerde instellingen voor meer informatie over lokale gebruikers en hoe u toegang krijgt tot de lokale webinterface.

Meer informatie over macro's en hoe u de Macro Editor gebruikt vindt u in de Aanpassingsgids.

Aanvullende trainingsmaterialen zijn beschikbaar in de Macro Editor:

  • Klik op Tutorial om de Cisco Macro Scripting Tutorial te openen.

  • Klik op Help voor een korte inleiding op het gebruik van macro's op een apparaat en codevoorbeelden om te bestuderen of te gebruiken.

De support van Cisco (TAC) biedt geen ondersteuning voor de debugging van code van een derde partij, inclusief macro's. Raadpleeg de Cisco Collaboration-ontwikkelaarsgemeenschap als u hulp nodig hebt met macro's en code van een derde partij. U vindt op deze site ook veel ontwikkelaars- en integratorbronnen. U vindt hier verschillende codevoorbeelden voor macro's.