Voor sommige van de onderstaande functies moet u een kiestoon krijgen voordat u de code invoert. Als u bijvoorbeeld in gesprek bent en het gesprek wilt parkeren, zet u het gesprek in de wacht, krijgt u een beltoon en voert u *68 in. Vervolgens kunt u het toestelnummer invoeren waarop u het gesprek wilt parkeren of voer # in om het gesprek te parkeren op uw eigen toestel.


De onderstaande codes zijn niet ontworpen om te werken met Cisco Webex Meetings. Zie DTMF-opdrachten gebruiken in vergaderingen in uw persoonlijke ruimte voor DTMF-toetsen die u kunt gebruiken met Webex Meetings.

Code

Functie

Notities

*11

Oproep overnemen

*31

Beller-id blokkeren

*32

Beller-id deblokkeren

*33

Gesprek van iemand anders aannemen

Voer *33 in, gevolgd door het toestelnummer van de persoon wiens gesprek u wilt aannemen.

*48

Een opname onderbreken

*49

Een opname hervatten

*50

Druk om te spreken

U kunt Druk om te spreken gebruiken voor intercomfunctionaliteit om te communiceren met een andere gebruiker of een groep gebruikers. Voer *50 in, gevolgd door het toestelnummer van een gebruiker. De hoorn van uw telefoon wordt van de haak genomen, waarna er een intercomgesprek wordt geplaatst.


 

Een beheerder moet Druk om te spreken instellen voordat u er gebruik van kunt maken.

*55

Gesprek doorverbinden naar voicemail

U kunt een gesprek doorverbinden naar uw voicemail of naar de voicemail van iemand anders als deze persoon zich in dezelfde groep bevindt. Als u bijvoorbeeld een gesprek wilt doorverbinden naar de voicemail van een andere persoon, drukt u op de schermtoets Doorverbinden en voert u *55 in, gevolgd door het toestelnummer van de persoon.

*58

Groepsgesprek parkeren

Voer *58 in. U krijgt een kiestoon te horen, waarna u het nummer kunt invoeren voor het parkeren van een groepsgesprek.


 

Als u de Webex Calling-app op uw mobiele apparaat gebruikt, zijn de stappen iets anders: Tik op Nieuw gesprek, voer *58# in op uw toetsenblok en druk vervolgens op Bellen.

*66

Een nummer opnieuw bellen

*68

Gesprek parkeren

Voer *68 in, gevolgd door het toestelnummer waarop u het gesprek wilt parkeren of voer # in om het gesprek te parkeren op uw eigen toestel.

*69

Terugbellen naar laatste gesprek

*72

Activering van Gesprekken altijd doorschakelen

Voer *72 in, gevolgd door het telefoonnummer waarnaar u de gesprekken wilt doorschakelen en druk vervolgens op #.

*73

Deactivering van Gesprekken altijd doorschakelen

*78

Activatering van Niet storen

*79

Deactivering van Niet storen

*88

Gesprekken ophalen

Voer *88 in, gevolgd door het toestelnummer waarop het gesprek is geparkeerd. Als het gesprek op uw eigen toestel in de wacht is gezet, drukt u op #.

*97

Doorverbonden gesprek aannemen

Voer *97 in, gevolgd door het toestelnummer van de persoon wiens gesprek u wilt aannemen.

*98

Groepsgesprek aannemen

*99

Wissen van indicator voor wachtend spraakbericht