För vissa av funktionerna nedan behöver du en kopplingston innan du anger koden. Om du till exempel är i ett samtal som du vill parkera ska du parkera samtalet, vänta på en kopplingston och sedan ange *68. Du kan sedan ange anknytningen där du vill parkera samtalet eller # för att parkera samtalet på din egen anknytning.


Koderna nedan är inte avsedda att fungera med Cisco Webex Meetings. Se Använda DTMF-kommandon i möten i ditt personliga rum för DTMF-knappar som du kan använda med Webex Meetings.

Code

Funktion

Anteckningar

*11

Samtalshämtning

*31

Blockera inringar-ID

*32

Tillåt inringar-ID

*33

Svara på någon annans samtal

Ange *33 följt av anknytningen för personen vars samtal du vill svara på.

*48

Pausa en inspelning

*49

Återuppta en inspelning

*50

Tryck för att prata

Du kan använda tryck för att prata för snabbtelefonfunktioner för att kommunicera med en annan användare eller en grupp av användare. Ange *50 följt av en användares anknytning. Din telefon får en kopplingston och ett snabbtelefonsamtal startar.


 

En administratör måste konfigurera tryck för att prata innan du kan använda funktionen.

*55

Överför ett samtal till röstbrevlåda

Du kan överföra ett samtal till din röstbrevlåda eller till en annan persons röstbrevlåda om hen är i samma grupp. Om du exempelvis vill överföra ett samtal till en annan persons röstbrevlåda trycker du på överföringsknappen och anger *55 följt av personens anknytning.

*58

Gruppsamtalsparkering

Ange *58, få en kopplingston och ange sedan numret för gruppsamtalsparkeringen.


 

Om du använder Webex Calling-appen på din mobila enhet är stegen något annorlunda: Tryck på Nytt samtal, gå till knappsatsen, ange *58# och tryck sedan på Ring.

*66

Ring upp det senaste numret

*68

Call Park

Ange *68 följt av anknytningen där du vill parkera samtalet eller # för att parkera samtalet på din egen anknytning.

*69

Ring upp det senaste samtalet

*72

Aktivering av ständig samtalskoppling

Ange *72 följt av telefonnumret du vill vidarebefordra samtal till och sedan #.

*73

Inaktivering av ständig samtalskoppling

*78

Aktivering av Stör ej

*79

Inaktivering av Stör ej

*88

Samtalshämtning

Ange *88 följt av anknytningen som samtalet har parkerats på. Om samtalet har parkerats på din egen anknytning trycker du på #.

*97

Riktad samtalsbesvaring

Ange *97 följt av anknytningen för personen vars samtal du vill svara på.

*98

Gruppsamtalsbesvaring

*99

Rensa indikatorn för väntande röstmeddelanden