Inhoud delen in een vergadering.

Iedereen in een vergadering en een presentator in een webinar of gebeurtenis kunnen inhoud tot 4k delen. Als u een geopend venster over de gedeelde toepassing verplaatst, kan niemand het zien, maar u kunt wel de video van uw camera weergeven via de gedeelde toepassing.

Het venster Inhoud delen kan worden uitgebreid of verkleind tot elke grootte om zoveel toepassingen weer te geven als u nodig hebt. Wanneer u op Delen klikt om het venster Inhoud delen te openen, houdt u de muisaanwijzer boven de rand van het venster en klikt en sleept u naar de gewenste grootte.

Uw scherm delen

Als u uw scherm deelt, kan iedereen zien wat u ziet. Als u een Word-document of een PowerPoint-dia hebt, of zelfs een website of chatvenster hebt geopend, zien ze het.


 

Vóór uw vergadering dempt u meldingen en sluit u alle persoonlijke of gevoelige documenten. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over het per ongeluk delen van privé- of afleidende informatie.


 

Wanneer u inhoud deelt, kunt u de werkbalk voor delen openen door uw muis te verplaatsen naar waar 'U deelt dit scherm' staat. In een vervolgkeuzelijst worden uw opties weergegeven. Beweeg de muis weg om hem opnieuw te verbergen.

Klik op DelenPictogram Delen en selecteer het scherm dat u wilt delen.

Alleen een bepaalde toepassing delen

Als u een bepaalde toepassing deelt, kunnen anderen niets anders zien dan de gedeelde toepassing. Als u bijvoorbeeld uw browser en PowerPoint hebt geopend en u ervoor kiest om PowerPoint te delen, kunnen ze de browsertabbladen niet zien. Maar als u meerdere PowerPoint-presentaties hebt geopend, kunt u ertussen schakelen. Als u een andere toepassing verplaatst voor de toepassing die u deelt, kunnen deelnemers nog steeds alleen uw gedeelde toepassing zien.


 

Als u per ongeluk op een toepassing klikt die niet wordt gedeeld, ziet u dat alleen de toepassing wordt gedeeld.

Een toepassing delen, ongeacht of u deze hebt geopend of niet:

  • Als u een geopende toepassing wilt delen, klikt u op DelenPictogram Delen en selecteert u een toepassing in de lijst.
  • Als u een toepassing wilt delen die u niet hebt geopend, selecteert u Delen Pictogram Delen > Andere toepassingen, klik vervolgens op Delen naast de toepassing.

Meerdere toepassingen delen

Deel meerdere toepassingen vanuit het menu Inhoud delen.

Klik op Inhoud delen.

  • Windows: houd Ctrl ingedrukt en selecteer meerdere toepassingen.
  • Mac: houd Shift ingedrukt en selecteer meerdere toepassingen.

Een venster delen vanaf de taakbalk

Als u Windows 11 gebruikt, deelt u het venster van een geopende toepassing rechtstreeks vanaf de taakbalk zonder dat u deze hoeft te selecteren in de opties voor delen in uw vergadering of webinar.

Beweeg de muis over een toepassing in uw taakbalk en klik op Dit venster delen in het pop-upvenster van de toepassing.

Video-inhoud delen

Het delen van video-inhoud is iets anders dan het delen van een ander type inhoud. Om dit verschil te verwerken, hebben vergaderingen en webinars een optimalisatieselectie specifiek voor bewegend beeld en video.

Klik op DelenPictogram Delen, selecteer vervolgens Optimaliseren voor bewegend beeld en video in de vervolgkeuzelijst en kies het scherm of de toepassing die u wilt delen.


 

Schakel het selectievakje Audio van uw computer delen in zodat het videogeluid rechtstreeks via de audioconferentie komt.

Een bestand delen

Met het delen van bestanden kunt u één bestand delen. Het kan alles zijn, zoals een document of videobestand dat is opgeslagen op uw computer.


 

Als u het bestand al hebt geopend, deelt u uw scherm of toepassing. Bestand delen werkt mogelijk niet wanneer u een PowerPoint-presentatie met ingesloten video probeert te delen.

1

Klik op Inhoud delen en selecteer vervolgens Bestand > Volgende.

2

Kies het bestand dat u wilt delen.

Uw bestand wordt geopend in het vergaderings-, webinar- of gebeurtenisvenster, waar personen in de vergadering kunnen samenwerken.

Video delen vanaf uw camera

Deel tijdens een vergadering of webinar de ingebouwde camera van uw computer of een externe USB-camera zoals u uw bureaublad deelt. Wanneer u deelt, kunnen deelnemers zien wat uw camera ziet. Ze kunnen ook nog steeds uw zelfweergave zien.


 
U kunt geen video delen via uw camera in Events (klassiek).
1

Klik op Delen en selecteer vervolgens Camera.

2

Kies de camera die u wilt delen en klik op Delen.

De video van uw camera wordt weergegeven in het vergaderingsvenster.
3

(Optioneel) Als u de verkeerde camera hebt geselecteerd of de camera wilt wijzigen, klikt u op Camera wisselen en kiest u een camera.

Zien wat u deelt

Wanneer u inhoud deelt, wilt u ervoor zorgen dat u alleen deelt wat u wilt en dat iedereen in de vergadering deze kan zien. Als u uw scherm of een toepassing deelt, controleert u wat iedereen ziet door een venster te openen dat laat zien wat u deelt.

Ga tijdens het delen naar het tabblad in de systeembalk van de vergadering boven aan het scherm en klik op de pijl.

Voorbeeld van uw scherm delen

 

Als u de systeembalk boven aan het scherm wilt uitvouwen of samenvouwen, klikt u op de pijl. Als de systeembalk voor delen de gedeelde inhoud bedekt, kunt u de balk naar een andere rand van het scherm slepen.