Del innhold i et møte.

Anyone in a meeting, as well as a presenter in anettseminaror event, can share content up to 4k. If you move an open window over the shared application, nobody can see it, but you can show your camera video over the shared application.

The Share content window can be expanded or decreased to any size for purposes of showing as many applications as you need. When you click Share to open the Share content window, hover over the edge of the window and then click and drag to your preferred size.

Del skjermen din

Når du deler skjermen, kan alle se det du ser. If you have a Word document or a PowerPoint slide, or even a website or chat window open, they see it.


 

Før møtet må du slå av varsler og lukke personlige eller sensitive dokumenter. På denne måten trenger du ikke å bekymre deg for å dele privat eller distraherende informasjon ved et uhell.


 

When sharing content, you can access the share toolbar by moving your mouse to where it says 'You're sharing this screen.' A drop-down list shows your options. To hide it again, move the mouse away.

1

Click ShareDeleikon and select the screen that you want to share.

Del kun et bestemt program

Når du deler et bestemt program, kan andre ikke se noe annet enn programmet du deler. For example, if you have your browser and PowerPoint open and you choose to share PowerPoint, they can't see the browser tabs. But if you have several PowerPoint presentations open, you can switch between them. If you move another application in front of the one you share, participants can still only see your shared application.


 

If you accidentally click on an application that’s not shared, they'll still see only the application being shared.

1

Share an application, whether you have it open or not:

  • To share an open application, click ShareDeleikon and select an application from the list.
  • To share an application that you don't have open, select Share Deleikon > Other Applications, then click Share next to the application.

Dele flere programmer

Share multiple applications from the Share content menu.

1

Click Share content.

  • Windows—hold Ctrl and select multiple applications.
  • Mac—hold Shift and select multiple applications.

Share a window from the taskbar

If you're using Windows 11, share the window of any open application directly from the taskbar without having to select it from the sharing options in your meeting or webinar.

1

Hover over an application in your taskbar and click Share this window on the pop-up of the application window.

Dele videoinnhold

Deling av videoinnhold er litt annerledes enn det å dele andre typer innhold. To handle this difference, meetings and webinars have an optimization selection specifically for motion and video.

1

Click ShareDeleikon, then select Optimize for motion and video from the drop-down list, and choose the screen or application you want to share.


 

Check the Share your computer audio box so that the video sound comes directly through the audio conference.

Del en fil

Ved å dele filer kan du dele én enkelt fil. Det kan være hva som helst, for eksempel et dokument eller en videofil som er lagret på datamaskinen din.


 

Hvis du allerede har filen åpen, deler du skjermen eller programmet. Fildeling fungerer kanskje ikke når du prøver å dele en PowerPoint-presentasjon med innebygd video.

1

Click Share content, then select File > Next.

2

Choose the file that you want to share.

Your file opens in the meeting,nettseminar, or event window, where people in the meeting can callaborate on it.

Del en tavle

Opprett en tavle for å dele idéene dine visuelt. Tavler som deles under et møte, lagres ikke automatisk. Husk å lagre tavlen. To share a blank work area where you can collaborate with the other meeting participants using both text and graphic tools.

1

Select Share Deleikon > New Whiteboard.

Share video from your camera

During a meeting or webinar, share your computer's built-in camera or an external USB camera just like you share your desktop. When you share, participants can see whatever your camera sees. They can also still see your self-view.

1

Click Share , then select Camera.

2

Choose the camera that you want to share and click Share.

3

If you selected the wrong camera or want to change cameras, click Switch camera and choose a camera.

Se hva du deler

Når du deler innhold, ønsker du å forsikre deg om at du kun deler det du vil dele og at alle i møtet kan se det. Når du deler skjermen eller et program, kan du kontrollere hva andre ser ved å åpne et vindu som viser deg hva du deler.

  • While sharing, to to the tab in the meeting control bar at the top of the screen and click the arrow.
Preview of your screenshare