Udostępniaj zawartość na spotkaniu.

Anyone in a meeting, as well as a presenter in awebinariumor event, can share content up to 4k. If you move an open window over the shared application, nobody can see it, but you can show your camera video over the shared application.

The Share content window can be expanded or decreased to any size for purposes of showing as many applications as you need. When you click Share to open the Share content window, hover over the edge of the window and then click and drag to your preferred size.

Udostępnij swój ekran

Gdy udostępniasz ekran, każdy może zobaczyć to, co ty widzisz. If you have a Word document or a PowerPoint slide, or even a website or chat window open, they see it.


 

Przed spotkaniem wycisz powiadomienia i zamknij wszystkie dokumenty osobiste lub poufne. W ten sposób nie musisz się martwić o przypadkowe udostępnienie prywatnych lub rozpraszających informacji.


 

When sharing content, you can access the share toolbar by moving your mouse to where it says 'You're sharing this screen.' A drop-down list shows your options. To hide it again, move the mouse away.

1

Click ShareShare icon and select the screen that you want to share.

Udostępnianie tylko określonej aplikacji

Gdy udostępniasz określoną aplikację, inne osoby nie widzą niczego innego niż udostępniona aplikacja. For example, if you have your browser and PowerPoint open and you choose to share PowerPoint, they can't see the browser tabs. But if you have several PowerPoint presentations open, you can switch between them. If you move another application in front of the one you share, participants can still only see your shared application.


 

If you accidentally click on an application that’s not shared, they'll still see only the application being shared.

1

Share an application, whether you have it open or not:

  • To share an open application, click ShareShare icon and select an application from the list.
  • To share an application that you don't have open, select Share Share icon > Other Applications, then click Share next to the application.

Udostępnianie wielu aplikacji

Share multiple applications from the Share content menu.

1

Click Share content.

  • Windows—hold Ctrl and select multiple applications.
  • Mac—hold Shift and select multiple applications.

Share a window from the taskbar

If you're using Windows 11, share the window of any open application directly from the taskbar without having to select it from the sharing options in your meeting or webinar.

1

Hover over an application in your taskbar and click Share this window on the pop-up of the application window.

Udostępnianie treści wideo

Udostępnianie treści wideo różni się nieco od udostępniania innych rodzajów treści. To handle this difference, meetings and webinars have an optimization selection specifically for motion and video.

1

Click ShareShare icon, then select Optimize for motion and video from the drop-down list, and choose the screen or application you want to share.


 

Check the Share your computer audio box so that the video sound comes directly through the audio conference.

Udostępnianie pliku

Udostępnianie plików umożliwia udostępnianie pojedynczego pliku. Może to być cokolwiek, na przykład dokument lub plik wideo przechowywany na komputerze.


 

Jeśli plik jest już otwarty, udostępnij ekran lub aplikację. Udostępnianie plików może nie działać podczas próby udostępnienia prezentacji programu PowerPoint z osadzonym klipem wideo.

1

Click Share content, then select File > Next.

2

Choose the file that you want to share.

Your file opens in the meeting,webinarium, or event window, where people in the meeting can callaborate on it.

Udostępnianie tablicy

Utwórz tablicę, aby wizualnie dzielić się swoimi pomysłami. Tablice udostępnione podczas spotkania nie są automatycznie zapisywane. Pamiętaj, aby zapisać tablicę. To share a blank work area where you can collaborate with the other meeting participants using both text and graphic tools.

1

Select Share Share icon > New Whiteboard.

Share video from your camera

During a meeting or webinar, share your computer's built-in camera or an external USB camera just like you share your desktop. When you share, participants can see whatever your camera sees. They can also still see your self-view.

1

Click Share , then select Camera.

2

Choose the camera that you want to share and click Share.

3

If you selected the wrong camera or want to change cameras, click Switch camera and choose a camera.

Zobacz, co udostępniasz

Gdy udostępniasz zawartość, chcesz mieć pewność, że udostępniasz tylko to, co chcesz, i że wszyscy uczestnicy spotkania mogą ją zobaczyć. Gdy udostępniasz ekran lub aplikację, sprawdź, co widzą inni, otwierając okno, które pokazuje, co udostępniasz.

  • While sharing, to to the tab in the meeting control bar at the top of the screen and click the arrow.
Preview of your screenshare