Eget bilde viser hva andre ser fra tavle-, skrive bords-eller rom serie enheten i en samtale. Du kan bruke den for å bekrefte at de ser det du ønsker de skal se.

Det kan hende at du vil at eget bilde skal aktiveres under møtet for å sikre at du blir sett på skjermen.

Hvis du finner den gjeldende posisjonen til eget bilde blokkerer viktige deler av bildet på skjermen, kan du flytte den rundt.

Du kan kontrollere eget bilde når som helst ved å sveipe fra høyre side av enhetens hjem skjerm, eller ved å trykke på tavleknapp. Så lenge kameraet er åpent/på, vil du se eget bilde i kontroll panel.

  • Trykk på full skjerm Hvis du vil se eget bilde i full. Hvis du vil avslutte full skjerm modus, åpner du kontroll panel og trykker på full skjerm igjen.

  • Trykk på eget bilde i kontroll panel for å angi eget bilde synlighet for å skjule , vise i samtale eller alltid vise.

Lukk kontroll panel ved å trykke på et annet sted på skjermen.


Hvis du har eget bilde i full skjerm modus i en samtale, kan du se de andre deltakerne øverst på skjermen.

Slik åpner og endrer du plasseringen av eget bilde på skjermen under en samtale:

  1. Trykk på skjermen for å åpne eget bilde øverst i samtalen hvis den ikke vises allerede.

  2. Trykk på knappen i høyre hjørne i eget bilde for å endre synligheten for å skjule, vise i samtale eller alltid vise . Selv om du velger å skjule den i en samtale, vil eget bilde likevel bli vist til deg i kontroll panel.

  3. Trykk på eget bilde og dra og slipp den for å endre plasseringen. Den vil bli festet til forhånds definerte steder når du drar.

Du kan kontrollere eget bilde når som helst ved å trykke på -knappen på kontrollerens Start skjerm. Så lenge kameraet er åpent/på, vil du se eget bilde på enhetens skjerm. Trykk på kameraet på kontrolleren, og velg deretter eget bilde. Her kan du gjøre følgende:

  • Slå full skjerm på og av.

  • Angi synlighet for at eget bilde skal skjule , vise i samtale eller alltid vise.

  • Juster eget bilde-posisjonen ved å trykke på en av de forhånds definerte posisjonene som vises på skjerm bildet for berørings kontroller.


Hvis du har eget bilde i full skjerm modus i en samtale, kan du se de andre deltakerne øverst på skjermen.

Slik åpner og endrer du plasseringen av eget bilde på skjermen under en samtale:

  1. Trykk på pilen nederst på kontrollerens Start skjerm for å få anrops kontrollene. Trykk på eget bilde.

  2. Du får de samme alternativene som ovenfor, for å angi synlighet, flytte eller endre eget bilde til full skjerm modus. Trykk på utenfor kamera valg skjermen for å gå tilbake til anrops kontrollene.

1

Berør ikonet Egenvisning. Nå kan du se eget bilde på skjermen.

2

Trykk på eget bilde - ikonet på nytt for å lukke eget bilde.

1

Berør Kamera-ikonet og velg Egenvisning. Nå kan du se eget bilde på skjermen.2

Bruk kamerainnstillingene til å panorere, vippe og zoome inn på kameraposisjonen for å få kameravisningen du ønsker.

Berør Maksimer- og minimer-ikonet for å veksle mellom BiB-bildet og fullskjermbildet.

3

Når du er i en samtale, kan du endre plasseringen av egenvisningen på skjermen.


På anrop-menyen på berøring 10 trykker du på eget bilde-ikonet og drar og slipper den for å endre plasseringen. Du kan velge mellom seks forhåndsdefinerte plasseringer.

4

Hvis du vil lukke eget bilde, trykker du på kamera -ikonet og fjerner merket for eget bilde.

1

Naviger til kamera ikonet øverst i høyre hjørne på Hjem skjermen og velg det med OK -knappen på Fjern kontrollen .


2

Velg Fest eget bilde -ikonet for å slå på eget bilde på. Velg Minimer/Maksimer -ikonet for å veksle mellom pip-og full skjerms visning.


Velg kameraikonet i kamerastyringmenyen for å få tilgang til zoom-kontrollen og hjulet og vippehjulet. Bruk disse for å justere kameraposisjonen.3

Hvis du vil lukke eget bilde, går du til menyen for kamera kontroll og fjerner merket for PIN-eget bilde.