Start of stop uw video vanuit de bedieningselementen voor de vergadering. Ga hier voor informatie over videoverbindingen voordat u deel gaat nemen aan een vergadering.

Nadat u hebt deelgenomen aan de vergadering en uw video is gestart, kunt u deze op elk gewenst moment tijdens de vergadering stoppen of opnieuw starten.

1

Als u uw video tijdens de vergadering wilt stoppen, klikt u op Video stoppenVideo stoppen.

2

Als u uw video opnieuw wilt starten, klikt u op Video startenVideo starten.