Start eller stopp videoen fra møtekontrollene. Hvis du vil ha informasjon om videotilkobling før du blir med i et møte, går du til her .

Få tilgang til videoinnstillinger under et møte

Når du har blitt med i et møte og startet videoen, kan du stoppe og starte den på nytt når som helst i løpet av møtet.

Hvis du har paret til en enhet og ble med i møtet ved hjelp av den enheten, kan du stoppe og starte videoen for enheten på nytt direkte fra møtet.

1

Hvis du vil stoppe videoen under møtet, klikker du på Stopp videoStopp video .

2

Hvis du vil starte videoen på nytt, klikker du på Start videoStart video .