Start eller stopp videoen fra møtekontrollene. Hvis du vil ha informasjon om videotilkobling før du blir med i et møte, kan du gå hit.

Når du har blitt med i et møte og startet videoen, kan du stoppe eller starte den på nytt når som helst under møtet.

1

Hvis du vil stoppe videoen under møtet, klikker du Stopp videoStopp video.

2

Hvis du vil starte videoen på nytt, klikker du Start videoStart video.