Rozpocznij lub zatrzymaj wideo za pomocą elementów sterujących spotkania. Aby uzyskać informacje o połączeniu wideo przed dołączeniem do spotkania, przejdź tutaj .

Dostęp do ustawień wideo podczas spotkania

Po dołączeniu do spotkania i uruchomieniu wideo możesz je zatrzymać i ponownie uruchomić w dowolnym momencie spotkania.

Jeśli sparowano z urządzeniem i dołączyłeś do spotkania przy użyciu tego urządzenia, możesz zatrzymać i ponownie uruchomić wideo dla urządzenia bezpośrednio ze spotkania.

1

Aby zatrzymać wideo podczas spotkania, kliknij Zatrzymaj wideoZakończ transmisję wideo .

2

Aby ponownie uruchomić wideo, kliknij Uruchom wideoWłącz wideo .