Uruchamianie lub zatrzymywanie wideo z poziomu kontrolek spotkania. Aby uzyskać informacje o połączeniu wideo przed dołączeniem do spotkania, przejdź tutaj.

Po dołączeniu do spotkania i rozpoczęciu klipu wideo możesz go zatrzymać lub ponownie uruchomić w dowolnym momencie spotkania.

1

Aby zatrzymać wideo podczas spotkania, kliknij pozycję Zatrzymaj wideoZakończ transmisję wideo.

2

Aby ponownie uruchomić film, kliknij przycisk Rozpocznij wideoWłącz wideo.