Spustite alebo zastavte video z ovládacích prvkov stretnutia. Ak chcete získať informácie o pripojení videa pred pripojením k schôdzi, prejdite na stránku tu.

Access video settings during a meeting

Po pripojení k schôdzi a spustení videa ho môžete kedykoľvek počas stretnutia zastaviť a znova spustiť.

Ak ste sa spárovali so zariadením a pripojili ste sa k schôdzi pomocou tohto zariadenia, môžete zastaviť a reštartovať video pre toto zariadenie priamo zo stretnutia.

1

Ak chcete zastaviť video počas stretnutia, kliknite na Zastaviť videoStop video.

2

Ak chcete video reštartovať, kliknite Spustite videoStart video.