Fout:de conferentie is vol.U kunt niet aan de conferentie worden toegevoegd.

Fout:De conferentie is vol.U kunt niet aan de conferentie worden toegevoegd.

Bericht 'Conferentie is vol' als ik probeer deel te nemen aan de audioconferentie.

Kan niet deelnemen aan de teleconferentie, u kunt niet worden toegevoegd aan de conferentie.

Deelnemer ontvangt een fout en kan niet deelnemen aan de teleconferentie.


Oorzaak:
dit bericht wordt ontvangen als de audioconferentie het maximale toegestane aantal deelnemers heeft bereikt.


Oplossing:
deelnemers moeten opnieuw proberen in te bellen in de conferentie of contact opnemen met de host van de vergadering voor hulp.

Opmerking : neem voor audio-abonnementscapaciteit of vergadercapaciteit contact op met Cisco Webex om de opslagopties van de site te bespreken.Voor hulp: Hoe neem ik contact op met Webex Sales?
Bron
:
bijgewerkte metagegevens, date:28-10-2022, bijgewerkt door Vishwa Deep Sriava

Vond u dit artikel nuttig?