Over sessietypen

Sessietypen zijn als vergaderingssjablonen die personen in uw organisatie kunnen gebruiken om snel vergaderingen te plannen.

Sessietypen definiëren de functies en opties die voor gebruikers beschikbaar zijn voor geplande sessies. Indien ingeschakeld voor uw site, kunt u maximaal vier aangepaste sessietypen maken voor elk primair sessietype dat is opgenomen in uw service. De primaire sessietypen voor uw Webex-service worden weergegeven op de startpagina in Sitebeheer, onder Sessietypen.

Nadat u een aangepast sessietype hebt gemaakt, kunnen sitebeheerders ze toewijzen aan bepaalde gebruikers. U kunt bijvoorbeeld sessietypen gebruiken om te voorkomen dat bepaalde gebruikers de optie extern beheer gebruiken tijdens scherm delen.

Afhankelijk van uw Webex-prijsmodel is het mogelijk dat sommige benoemde hostaccounts aan elk account sessietype. Hiermee bepaalt u hoeveel mensen in uw organisatie vergaderingen kunnen hosten.

Aangepaste sessietypen maken voor uw Cisco Webex-site in Sitebeheer

Voordat u begint

U moet de optie voor aangepaste sessietypen hebben ingeschakeld om de opties voor Sessietypen in het dialoogvenster navigatiebalk. Neem contact op met uw Webex-medewerker voor meer informatie of als Sessietypen niet wordt navigatiebalk vergadering.

Nadat u een nieuw sessietype hebt gemaakt, kunt u dit niet meer verwijderen. U kunt het sessietype echter wel aanpassen of uitschakelen.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Sessietypen .

2

Zoek in de kolom Sessiecode naar de primaire sessietype waarvoor u een aangepaste ruimte wilt sessietype.

3

Klik op de sessietype toevoegen voor <session type=""> .

4

Voer een naam voor het aangepaste sessietype in.

5

Selecteer de functies die u wilt opnemen in het sessietype.

6

Klik op Toevoegen .


 

Als u een host de mogelijkheid wilt bieden om sessies te hosten met het aangepaste sessietype dat u hebt gemaakt, schakelt u dat sessietype in voor het gebruikersaccount van de host.

Een CUVC-sessietype (Cisco Unified Videoconferencing) maken

Met het CUVC-sessietype (Cisco Unified Videoconferencing) kunt u Webex-services integreren in videoconferentiesessies op het CUVC-systeem. Een vergadering-id helpt om deze integratie te bereiken.

Voordat u Webex-services kunt integreren met het CUVC-systeem, moet u zorgen voor het volgende:

 • De CUVC-optie is niet beschikbaar voor uw Webex-site.

 • U hebt de CUVC-optie op de instellingenpagina ingeschakeld.

 • Opmerking: Als de CUVC-optie is ingeschakeld, wordt Webex-video tijdens een sessie vervangen door het CUVC-bureaublad.

  U kunt de CUVC-integratie configureren door gebruik te maken van een dynamische CUVC-vergadering-id of een aangepast CUVC-vergadering-id.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Sessietypen .

2

Zoek in de kolom Sessiecode naar de primaire sessietype waarvoor u een aangepaste ruimte wilt sessietype.

3

Selecteer de koppeling Nieuwe aangepaste sessietype toevoegen <session type=""> voor.

4

Voer een naam voor het aangepaste sessietype in.

5

Scrol omlaag om de optie Cisco Unified videoconferentie (CUVC) weer te bieden.


 

Als de optie videoconferenties voor videoconferenties (CUVC) niet wordt Cisco Unified, is deze mogelijk niet voor uw site ingericht.

6

Selecteer Cisco Unified-videoconferentie (CUVC) en typ de CUVC-URL om de CUVC-integratie met de geselecteerde Webex-service in teschakelen. Als u de CUVC-URL niet opgeeft, wordt er een foutbericht weergegeven wanneer u het sessietype probeert toe te voegen.

7

(Optioneel) Configureer de CUVC-integratie door aangepaste CUVC-vergadering-id of de dynamische CUVC-vergadering-id op te geven.

 • Als u de aangepaste CUVC-vergadering-id wilt verstrekken, selecteert u In de vergaderingplander de optie Het invoeren van een CUVC-vergadering-id in de vergaderingplander toestaan.

 • Als u een dynamische CUVC-vergadering-id wilt verstrekken, selecteert u in de vergaderingplander de optie Het invoeren van een CUVC-vergadering-id in de vergaderingplander toestaan. De Webex-vergaderingsnummer staat voor de CUVC-vergadering-id wanneer u een vergadering plant. U moet ook een 'serviceprefix' opgeven in de variabele %MeetingID% voor de CUVC-URL. Bijvoorbeeld http://hostname.example.com/path/?ID=<Service_Prefix>%MeetingID%. Het invoeren van een CUVC-vergaderings-id in de vergaderingplander toestaan is standaard uitgeschakeld.

8

(Optioneel) Selecteer Voorbeeld-URL om het Help-onderwerp voor de CUVC-configuratie weer te geven.

9

Selecteer Toevoegen om het CUVC-bestand te sessietype.

Een sessietype voor een hostaccount inschakelen

1

Selecteer Sitebeheer in het dialoogvenster Gebruikersbeheer om > bewerken.

2

Zoek de gebruiker met de functie Zoeken of met de functie Index waarmee u de gebruiker in de lijst zoekt.

3

Klik op zijn of haar naam.

4

Schakel in het gedeelte Sessietype het selectievakje voor het gewenste sessietype in.

5

Selecteer Verzenden.

Een Webex-sessietype voor alle nieuwe gebruikers inschakelen

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Sessietypen .

2

Zoek in de kolom Standaard voor nieuwe gebruikers het selectievakje dat overeenkomt met de sessietype waarin u wilt dat alle nieuwe gebruikers toegang hebben en vink deze aan.

3

Klik op Bijwerken .

Een aangepast Webex-sessietype wijzigen

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Sessietypen .

2

Zoek in de kolom Sessiecode naar de primaire sessietype en klik vervolgens op de koppeling voor de aangepaste sessietype die u wilt bewerken.

3

Wijzig de functie-instellingen voor het sessietype.

4

Selecteer Bijwerken .

Een aangepast sessietype voor uw website in- Cisco Webex uitschakelen

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Sessietypen .

2

Schakel in de kolom Actief het betreffende selectievakje in of uit om het selectievakje in of uit te schakelen sessietype.

3

Selecteer Bijwerken .

Sessietypefuncties

De volgende functies zijn voor een aangepaste Webex Meetings PRO-sessietype, maar zijn kenmerkend voor alleWebex-services.

Functies

Functie

Waarschuwing: knipperend

Een oranje waarschuwing verschijnt als het deelvenster van de deelnemer wordt samengevouwen of gesloten, wanneer iemand zich bij de vergadering aansluit, een enquête wordt geopend of een chat wordt ontvangen. De waarschuwing blijft knipperen tot het deelvenster van de deelnemer wordt geopend of bekeken.

Waarschuwing: geluid

Een geluid wordt afgespeeld wanneer een bepaalde vergaderingsgebeurtenis zich voordoet, bijvoorbeeld wanneer iemand zich aan de vergadering gaat deelnemen of deze verlaat, wanneer een deelnemer het pictogram Hand opsteken selecteert of wanneer een chatbericht wordt ontvangen.

Notitietools

Een geheel aan hulpmiddelen maakt het voor de deelnemers mogelijk om te annoteren, te markeren, uit te leggen of informatie aan te wijzen op gedeelde inhoud.

Toepassingen delen

Presentatoren kunnen een of meer toepassingen weergeven om software te demonstreren of documenten te bewerken.


 

U moet Toepassingen delen of Bureaublad whiteboard delen delen inschakelen als u toepassingen delen en bureaublad delen wilt toestaan voor deelnemers Webex Meetings de mobiele app voor Android en iOS.

Toepassingen delen: extern beheer

U kunt deelnemers toestaan om extern beheer aan te vragen voor de toepassing die door de presentator wordt gedeeld.

Deelsessies

Hosts en cohosts toestaan om gebruikers aan deelsessies te maken en toe te wijzen.

Aangepaste scripts

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Chatten

Als de chatfunctie beschikbaar is, kunt u de standaardinstellingen voor het deelvenster Chatten vaststellen. Het kan worden ingesteld om te worden geopend, geminimaliseerd of gesloten voor deelnemers wanneer een vergadering start.

Ondertiteling

Als de ondertitelingsfunctie beschikbaar is, kunt u de standaardinstellingen voor het deelvenster Ondertiteling vaststellen. Het kan worden ingesteld om te worden geopend, geminimaliseerd of gesloten voor deelnemers wanneer een vergadering start.

Document en presentatie delen

U kunt presentatoren toestaan om documenten of presentaties tijdens de vergadering te delen.


 
 • Als Document en presentatie delen niet is ingeschakeld, zijn bestand delen tabbladelementen voor documenten, whiteboard en snel starten niet beschikbaar op uw site.

 • U moet Document en presentatie delen inschakelen als u documenten delen wilt whiteboard delen deelnemers in de Webex Meetings bureaublad-app.

Bureaublad delen

U kunt presentatoren toestaan om de gehele inhoud van hun computer te delen, inclusief toepassingen, vensters, bestandsmappen en muisbewegingen.


 

U moet Toepassingen delen of Bureaublad whiteboard delen delen inschakelen als u toepassingen delen en bureaublad delen wilt toestaan voor deelnemers Webex Meetings de mobiele app voor Android en iOS.

Bureaublad delen: extern beheer

U kunt deelnemers toestaan om extern beheer aan te vragen voor het bureaublad van de presentator.

Bureaublad/toepassing/webbrowser delen: ondersteuning ware kleuren

U kunt presentatoren toestaan om inhoud te delen met presentatoren in de modus Ware kleuren. De modus Ware kleuren biedt meer gedetailleerde kleuren, met opties voor een beter beeld of betere prestaties.

Feedback

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Bestandsoverdracht

U kunt deelnemers toestaan om bestanden aan elkaar over te dragen tijdens een vergadering.

Praktijkdemo

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Praktijklab

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Aanmelden als een andere gebruiker

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Transcriptie van vergadering

U kunt hosts toestaan algemene vergaderingsgegevens en bestanden in een e-mailbericht naar deelnemers te verzenden.

Notities

Als de aantekeningenfunctie beschikbaar is, kunt u de standaardinstellingen voor het deelvenster Aantekeningen vaststellen. Het kan worden ingesteld om te worden geopend, geminimaliseerd of gesloten voor deelnemers wanneer een vergadering start.

Outlook- en Lotus Notes-integratie

U kunt gebruikers toestaan om vergaderingen te plannen met Microsoft Outlook of IBM Lotus Notes.

Lijst met deelnemers

Als de functie Lijst met deelnemers beschikbaar is, kunt u de standaardinstellingen voor het deelvenster van de lijst met deelnemers vaststellen. Het kan worden ingesteld om te worden geopend, geminimaliseerd of gesloten voor deelnemers wanneer een vergadering start.

Enquête

Als de enquêtefunctie beschikbaar is, kunt u de standaardinstellingen voor het deelvenster Enquête vaststellen. Het kan worden ingesteld om te worden geopend, geminimaliseerd of gesloten voor deelnemers wanneer een vergadering start.

U kunt deze besturingselementen voor enquêtes inschakelen:

 • Afzonderlijke resultaten weergeven – enquêteresultaten anoniem delen met deelnemers

 • Afzonderlijke resultaten opslaan – antwoorden van elke deelnemer opslaan in een .txt-bestand

 • Testen en scoren –Niet beschikbaar voor Webex Meetings

 • Geen antwoord opnemen: vragen met korte antwoorden toestaan

 • Aantal reacties weergeven – het aantal reacties van deelnemer vermelden in een enquêtestatus

End-to-end-codering

U kunt alle Webex-sessiegegevens coderen.

PKI-versleuteling

U kunt digitale certificaten (PKI) gebruiken om Webex-sessiegegevens te coderen.

Oefensessie (alleen Webex Events)

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Vraag en antwoord

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Deelnemer kan rol presentator op zich nemen

U kunt deelnemers toestaan om de presentatorrol rechtstreeks van andere deelnemers over te nemen, zodat ze inhoud kunnen delen tijdens de vergadering.

Opnemen client-zijde

U kunt hosts toestaan vergaderingen op te nemen op hun lokale stations.

Opname via netwerk

U kunt hosts toestaan vergaderingen op te nemen op de netwerkserver.

Externe computer delen

U kunt presentatoren toestaan inhoud te delen die zich op een externe computer bevindt.

Extern afdrukken

U kunt presentatoren toestaan inhoud af te drukken die in een vergadering wordt gedeeld.

Snel starten weergeven voor host en presentator

Niet beschikbaar voor Webex Meetings als optie - standaard voor alle hosts en presentatoren

 • Snel starten weergeven voor deelnemers: Niet beschikbaar voor Webex Meetings en Webex Training

Video

Als de videofunctie beschikbaar is, kunt u de standaardinstellingen voor het deelvenster Video vaststellen. Het kan worden ingesteld om te worden geopend, geminimaliseerd of gesloten voor deelnemers wanneer een vergadering start.

Webex-video

U kunt video van hoge kwaliteit toestaan voor vergaderingen op uw site.

 • Multipoint-video – niet beschikbaar voor Webex Meetings, Webex Events of Webex Training

 • Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) toestaan

 • Het invoeren van een CUVC-vergaderings-ID in de vergaderingplanner toestaan

Webbrowser delen

U kunt presentatoren toestaan om webbrowsers te delen tijdens de vergadering.

Webbrowser delen - Extern beheer

U kunt deelnemers toestaan om webbrowsers te delen tijdens de vergadering.

Online testen

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Whiteboard

U kunt presentatoren toestaan om objecten te tekenen en tekst te typen die voor alle deelnemers in hun inhoudviewer wordt weergegeven.