Alle økttyper

Økttyper er som møtemaler som personer i organisasjonen kan bruke til å planlegge møter raskt.

Økttyper definerer funksjonene og alternativene som er tilgjengelige for brukere for planlagte økter. Når dette alternativet er aktivert for nettstedet ditt, kan du opprette opptil fire tilpassede økttyper for hver primærøktstype som tjenesten inkluderer. De primære økttypene for Webex-tjenesten er oppført på startsiden under nettstedsadministrasjon, under Økttyper.

Etter at du har opprettet en tilpasset økttype, kan nettstedsadministratorer tilordne dem til bestemte brukere. Du kan for eksempel bruke økttyper for å hindre at spesifikke brukere bruker alternativet for fjernstyring ved skjermdeling.

Avhengig av Webex-prismodellen, kan enkelte navngitte vertskontoer være knyttet til hver økttype. Dette kontrollerer hvor mange personer i organisasjonen som kan være vert for møter.

Opprett tilpassede økttyper for Cisco Webex-nettstedet ditt i nettstedsadministrasjon

Før du starter

Du må ha de tilpassede økttypealternativene aktivert for å se alternativet Økttyper i navigeringslinjen. Hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du ikke ser Økttyper i navigeringslinjen, kontakter du Webex-representanten din.

Når du har opprettet en ny økttype, kan du ikke slette den. Du kan imidlertid endre den eller deaktivere den.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Økttyper .

2

I Økttype-kolonnen finner du primærøkttypen du vil opprette en tilpasset økttype for.

3

Klikk på koblingen Legg til økttype for <session type=""> .

4

Skriv inn et navn for den tilpassede økttypen.

5

Velg funksjonene du ønsker å inkludere i økttypen.

6

Klikk på Legg til .


 

For å la en vert være vert for denne økttypen du opprettet, aktiverer du denne økttypen for den vertsbruker-kontoen.

Opprett en økttype for Cisco Unified Videoconferencing

Økttypen Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) lar deg integrere Webex-tjenester i videokonferanseøkter i CUVC-systemet. En møte-ID hjelper deg til å oppnå denne integreringen.

Før du kan integrere Webex-tjenester med CUVC-systemet, må du påse at:

 • CUVC-alternativet er tilgjengelig for Webex-nettstedet ditt.

 • Du har aktivert CUVC-alternativet på innstillingssiden.

 • Merk: Når CUVC-alternativet er aktivert, erstatter CUVC-skrivebordet Webex-videoen i en økt.

  Du kan konfigurere CUVC-integreringen ved å bruke enten en dynamisk CUVC-møte-ID eller en tilpasset CUVC-møte-ID.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Økttyper .

2

I Økttype-kolonnen finner du primærøkttypen du vil opprette en tilpasset økttype for.

3

Velg koblingen Legg til ny tilpasset økttype for <session type=""> .

4

Skriv inn et navn for den tilpassede økttypen.

5

Bla ned for å finne alternativet Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) .


 

Hvis du ikke ser alternativet Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) , er det kanskje ikke klargjort for nettstedet ditt.

6

Velg Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) og skriv inn CUVC-URL-adressen for å aktivere CUVC-integreringen med den valgte Webex-tjenesten. Hvis du ikke oppgir CUVC-URL-en, vises en feilmelding når du prøver å legge til økttypen.

7

(Valgfritt) Konfigurer CUVC-integreringen ved å oppgi enten tilpasset CUVC-møte-ID eller dynamisk CUVC-møte-ID.

 • For å angi tilpasset CUVC-møte-ID velger du Tillat tilgang til en møte-ID for CUVC i møteplanleggeren .

 • For å angi dynamisk CUVC-møte-ID velger du ikke Tillat tilgang til en møte-ID for CUVC i møteplanleggeren . Webex-møtenummeret representerer CUVC-møte-ID når du planlegger et møte. Du må også inkludere et «tjenesteprefiks» i variabelen %MeetingID% for CUVC-URL. For eksempel http://hostname.example.com/path/?ID=<Service_Prefix>%MeetingID%. Tillat tilgang til en møte-ID for CUVC i møteplanleggeren er som standard ikke valgt.

8

(Valgfritt) Velg Eksempel-URL for å vise hjelpeemnet for CUVC-konfigurasjonen.

9

Velg Legg til for å opprette økttypen CUVC.

Aktiver en økttype for en vertskonto

1

I nettstedsadministrasjon velger du Brukeradministrasjon > Rediger bruker.

2

Finn brukeren ved bruk av Søk-funksjonen, eller ved å bruke Indeks-funksjonen og finne brukeren i listen.

3

Klikk på navnet.

4

Merk av for ønsket økttype i delen Økttype.

5

Velg Send inn.

Aktiver en Webex-økttype for alle nye brukere

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Økttyper .

2

I kolonnen Standard for nye brukere finner du og merker av i boksen som samsvarer med økttypen som du vil at alle nye brukere skal ha tilgang til.

3

Klikk på Oppdater .

Endre en tilpasset Webex-økttype

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Økttyper .

2

I Økttype -kolonnen finner du primærøkttypen. Klikk deretter på koblingen for den tilpassede økttypen du ønsker å redigerere.

3

Endre funksjonsinnstillingene for økttypen.

4

Velg Oppdater .

Aktivere eller deaktivere en tilpasset økttype for Cisco Webex-nettstedet ditt

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Økttyper .

2

I Aktiv-kolonnen merker du av i eller fjerner merket i den tilhørende avmerkingsboksen for å aktivere eller deaktivere økttypen.

3

Velg Oppdater .

Funksjoner for økttype

Følgende funksjonsalternativer er for en tilpasset økttype i Webex Meetings PRO, men er vanlige for alle Webex-tjenester.

Funksjoner

Funksjon

Varsel – blinkende

Et oransje varsel vises hvis deltakerens panel er skjult eller lukket, når noen blir med på møtet, en avstemning åpnes eller en chat mottas. Varselsstatusen blinker til deltakerens panel åpnes eller vises.

Varsel – Lyd

En lyd spilles av når visse møtehendelser inntreffer, for eksempel når noen blir med i eller forlater møtet, en deltaker velger Rekk opp hånden-ikonet eller en chat-melding mottas.

Merknadsverktøy

En gruppering av verktøy som gjør det mulig for deltakerne å kommentere, utheve, forklare eller peke på informasjon i delt innhold.

Programdeling

Presentatører kan vise ett eller flere programmer for å demonstrere programvare eller redigere dokumenter.


 

Du må aktivere Programdeling eller Deling av skrivebord hvis du vil tillate tavledeling for deltakere i mobilappen for Webex Meetings for Android og iOS.

Programdeling – fjernstyring

Du kan gi deltakerne tillatelse til å be om fjernstyring over programmet som presentatøren deler.

Separatøkter

Tillat at verter og medverter oppretter og tilordner brukere til separatøkter.

Tilpassede skript

Ikke tilgjengelig for Webex Meetings

Chatte

Hvis chattefunksjonen er tilgjengelig, kan du bestemme standardinnstillingene for chat-panelet. Det kan angis til å åpnes, minimeres eller lukkes for deltakere når et møte starter.

Lukkede undertekster

Hvis funksjonen Lukkede undertekster er tilgjengelig, kan du bestemme standardinnstillingene for panelet Lukkede undertekster. Det kan angis til å åpnes, minimeres eller lukkes for deltakere når et møte starter.

Dokument- og presentasjonsdeling

Du kan la presentatørene dele dokumenter eller presentasjoner i løpet av møtet.


 
 • Når Dokument- og presentasjonsdeling ikke er aktivert, er ikke faneelementene fildeling, tavle og hurtigstart tilgjengelig på nettstedet ditt.

 • Hvis du vil tillate tavledeling for deltakere i skrivebordsprogrammet for Webex Meetings, må du aktivere Dokument- og presentasjonsdeling .

Deling av skrivebord

Du kan la presentatørene dele hele innholdet på datamaskinene sine, inkludert programmer, vinduer, filkataloger og musebevegelser.


 

Du må aktivere Programdeling eller Deling av skrivebord hvis du vil tillate tavledeling for deltakere i mobilappen for Webex Meetings for Android og iOS.

Deling av skrivebord – fjernstyring

Du kan la deltakerne be om fjernstyring av presentatørens skrivebord.

Deling av skrivebord/program/nettleser – støtte for millioner av farger

Du kan la presentatørene dele innhold med presentatørene i modus for millioner av farger. Modus for millioner av farger gir mer detaljert farge, med alternativer for bedre bildegjengivelse eller bedre ytelse.

Tilbakemelding

Ikke tilgjengelig for Webex Meetings

Filoverføring

Du kan la deltakerne overføre filer til hverandre i løpet av møtet.

Praktisk demonstrasjon

Ikke tilgjengelig for Webex Meetings

Praktisk lab

Ikke tilgjengelig for Webex Meetings

Logg på som en annen bruker

Ikke tilgjengelig for Webex Meetings

Utskrift fra møte

Du kan la verter sende generell møteinformasjon og filer i en e-post til deltakerne.

Merknader

Hvis Merknader-funksjonen er tilgjengelig, kan du bestemme standardinnstillingene for Merknader-panelet. Det kan angis til å åpnes, minimeres eller lukkes for deltakere når et møte starter.

Integrering av Outlook/Lotus Notes

Du kan la brukere planlegge møter med Microsoft Outlook eller IBM Lotus Notes.

Deltakerliste

Hvis funksjonen Deltakerliste er tilgjengelig, kan du bestemme standardinnstillingene for Deltakerliste-panelet. Det kan angis til å åpnes, minimeres eller lukkes for deltakere når et møte starter.

Avstemning

Hvis Avstemning-funksjonen er tilgjengelig, kan du bestemme standardinnstillingene for Avstemning-panelet. Det kan angis til å åpnes, minimeres eller lukkes for deltakere når et møte starter.

Du kan aktivere disse valgene for avstemningskontroll:

 • Vis individuelle resultater – for å dele resultater fra avstemninger med deltakerne anonymt

 • Lagre individuelle resultater – for å lagre svar fra hver deltaker i en TXT-fil

 • Testing og vurdering –ikke tilgjengelig for Webex Meetings

 • Inkluder ikke besvart – for å tillate spørsmål med korte svar

 • Vis antall svar – for å liste opp antall deltakerresponser i status for avstemning

Ende-til-ende-kryptering

Du kan kryptere alle Webex-øktdata.

PKI-kryptering

Du kan bruke digitale sertifikater (PKI) til å kryptere Webex-øktdata.

Øvingsøkt (kun Webex Events)

Ikke tilgjengelig for Webex Meetings

Spørsmål og svar

Ikke tilgjengelig for Webex Meetings

Deltaker kan ta presentatørrolle

Du kan la deltakerne ta presentatørrollen rett fra andre deltakere, slik at de kan dele innhold i løpet av møtet.

Opptak på klientside

Du kan la verter ta opp møter på sine lokale maskiner.

Nettverksbasert opptak

Du kan la verter ta opp møter på nettverksserveren.

Deling av ekstern datamaskin

Du kan la presentatørene dele innhold som ligger på en ekstern datamaskin.

Ekstern utskrift

Du kan la presentatørene skrive ut innhold som deles i et møte.

Vis Hurtigstart til vert og presentatør

Ikke tilgjengelig som et alternativ for Webex Meetings – standard for alle verter og presentatør

 • Vis Hurtigstart til deltakere – ikke tilgjengelig for Webex Meetings og Webex Training

Video

Hvis Video-funksjonen er tilgjengelig, kan du bestemme standardinnstillingene for Video-panelet. Det kan angis til å åpnes, minimeres eller lukkes for deltakere når et møte starter.

Webex-video

Du kan tillate høykvalitets video for møter på nettstedet ditt.

 • Video med flere punkter – ikke tilgjengelig for Webex Meetings, Webex Events eller Webex Training

 • Tillat Cisco Unified Videoconferencing (CUVC)

 • Tillat tilgang til en møte-ID for CUVC i møteplanleggeren

Deling av nettleser

Du kan la presentatørene dele nettlesere i løpet av møtet.

Deling av nettleser – fjernstyring

Du kan la deltakere dele nettlesere i løpet av møtet.

Nettbasert testing

Ikke tilgjengelig for Webex Meetings

Tavle

Du kan la presentatører tegne objekter og skrive inn tekst som alle deltakere kan se i innholdsvisningen.