Rollen en rechten van panelleden

Een panellid kan het volgende doen tijdens een gebeurtenis:

 • Deelnemen aan discussies waar andere deelnemers naar luisteren.

 • Dienen als een expert op onderwerpsgebied in een vraag en antwoord sessie.

 • Vragen van deelnemers bekijken en beantwoorden tijdens een vraag en antwoord sessie.

 • Reageren op openbare en privéchatberichten.

 • Deelnemen aan een oefensessie.

 • Gedeelde documenten annoteren.

 • Aantekeningen maken in gedeelde toepassingen, webbrowsers en bureaubladen, als de presentator de annotatiebeheer toekent aan het panellid.

 • Optreden als enquêtecoördinator om enquête te beheren.

 • Feedback weergeven.

 • Chatberichten opslaan in een bestand.

 • Bestanden downloaden die door de presentator worden gepubliceerd.


 

Een panellid kan het geluid van andere deelnemers niet dempen of het dempen van de microfoon in- oferen.

De host kan de rechten voor panelleden tijdens een gebeurtenis wijzigen via de pagina Rechten voor panelleden.

Deelnemen via videosystemen

Panelleden van Events (klassiek) kunnen deelnemen aan gebeurtenissen via videosystemen. Deelnemers kunnen niet deelnemen via een videosysteem. Deelnemers aan een gebeurtenis moeten tot panellid worden bevorderd om video te kunnen delen. De gebeurtenishost en panelleden kunnen altijd hun video delen tijdens een gebeurtenis. Maximaal 25 panelleden kunnen hun video delen tijdens een gebeurtenis. Als u wilt na gaan welke versie u gebruikt, gaat u naar Zoek Cisco Webex Meetings uw versienummer.

1

Panelleden kunnen rechtstreeks inbellen op de gebeurtenis of Mijn videosysteem bellen selecteren wanneer ze deelnemen vanuit de Webex-desktop-app.

2

Selecteer Verbinding maken tussen audio en video.

Panelleden kunnen ook inbellen via hun videosysteem. Selecteer Ik bel in vanuit Mijn videosysteem en voer het videoadres en het numerieke wachtwoord voor panelledenin.

Documenten uploaden en delen in een gebeurtenis

Wanneer een host een gebeurtenis gepland, kunnen deze panelleden documenten of presentaties laten verstrekken. De bestanden die door de panelleden worden geüpload, worden weergegeven op de pagina Gebeurtenisinformatie van de host.

Doe het volgende om documenten te uploaden:

1

Ga naar de pagina Gebeurtenisinformatie voor de aankomende gebeurtenis.

2

Onder Gebeurtenisbestanden: selecteer Uploaden > Bladeren > kiezen, navigeer naar en selecteer het bestand dat u wilt uploaden.

3

Selecteer Openen > OK