U kunt web-apps definiëren die op het startscherm van uw apparaat worden weergegeven en direct vanaf daar openen. Zorg ervoor dat de webmachine is aan - zo niet, zie dit artikel voor meer informatie.

Lees de beste werkwijzen voor het gebruik van de webmachine voor meer informatie over de ondersteunde functies en beperkingen van de webmachine. Als u een probleem ondervindt met een webpagina, controleert u het gedeelte Problemen oplossen.


De web-apps die zijn toegevoegd via de ui-extensies-editor, worden niet weergegeven in Control Hub. Als u deze wilt bewerken, gaat u rechtstreeks naar de editor.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar de pagina Apparaten en klik op uw apparaat in de lijst.

2

Klik onder Configuratiesop Webapps en selecteer Toevoegen.

3

Voer de naam en de URL van de web-app in. De naam wordt weergegeven onder het pictogram van de web-app op het startscherm. Het apparaat probeert een pictogram te krijgen van de URL van de WebApp, maar gebruikt een standaardpictogram als de kwaliteit niet goed genoeg is. U kunt eventueel een aangepast pictogram toevoegen aan het url-veld van het web-app-pictogram.

U kunt kiezen of u de webapp wilt weergeven
 • Altijd

 • Alleen buiten gesprek

 • Alleen in gesprek

4

Klik op Toevoegen en opslaan.

Het pictogram van de web-app is nu zichtbaar op het startscherm van uw apparaat. Als de app in gebruik volledig scherm wordt er na 15 minuten een tijds-out geopend.


De web-apps die zijn toegevoegd via Control Hub kunnen niet worden bewerkt in de UI Extensions Editor. Als u deze wilt bewerken, gaat u rechtstreeks naar Control Hub.

1

U hebt toegang tot de WebApp-extensie-editor vanuit de webportal van het apparaat. Lees het artikel Geavanceerde configuraties voor meer informatie over de toegang tot het artikel. Als de webportal van het apparaat wordt geopend, selecteert u UI-extensies-editor in het menu links.

2

Klik onder WebApp op Nieuw en Toevoegen.

3

Voer de naam en de URL van de web-app in. De naam wordt weergegeven onder het pictogram van de web-app op het startscherm. Het apparaat probeert een pictogram te krijgen van de URL van de WebApp, maar gebruikt een standaardpictogram als de kwaliteit niet goed genoeg is. U kunt eventueel een aangepast pictogram toevoegen aan het url-veld van het web-app-pictogram.

U kunt kiezen of u de webapp wilt weergeven
 • Altijd

 • Alleen buiten gesprek

 • Alleen in gesprek

4

Exporteren van uw configuratie door te klikken op de bovenste balk.

Het pictogram van de web-app is nu zichtbaar op het startscherm van uw apparaat. Als de app in gebruik volledig scherm wordt er na 15 minuten een tijds-out geopend.

Webapps toevoegen vanuit het menu Instellingen op een board, Desk Pro of Desk Mini:

 1. Open het menu Apparaatinstellingen :

  • Board 70-5-2015, Desk Pro: tik op de systeemnaam boven aan het scherm en tik op Instellingen.

  • Board Pro, Desk Mini: veegt u vanaf de rechterzijde van het scherm en tikt u vervolgens op Apparaatinstellingen.

  Blader door het menu naar Webapps.

 2. Tik op Webapps beheren. Tik vervolgens op Webapp toevoegen.

 3. Voer een naam en URL in.

  Schakel, indien beschikbaar, de web-app in gesprek aan of uit.

 4. Tik op het vinkje in de linkerbovenhoek. U gaat terug naar het scherm Web-apps beheren.

 5. Tik op de pijl om terug te gaan en sluit het menu Instellingen. Uw app wordt nu op het startscherm weergegeven met de andere knoppen.