Aplikacje internetowe można zdefiniować tak, aby były wyświetlane na ekranie głównym urządzenia i bezpośrednio z niej otwarte. Upewnij się, że aparat sieci www jest włączony — Jeśli nie, zapoznaj się z tym artykułem, Aby uzyskać więcej informacji.

Przeczytaj Najlepsze praktyki dotyczące korzystania z silnika WWW, aby dowiedzieć się więcej o obsługiwanych funkcjach i ograniczeniach silnika WWW. Jeśli napotkasz problem ze stroną internetową, sprawdź sekcję Rozwiązywanie problemów.


Aplikacje internetowe dodane przy użyciu Edytora rozszerzeń interfejsu użytkownika nie będą pojawiać się w Centrum sterowania. Aby je edytować, przejdź bezpośrednio do edytora.

1

W widoku klient w https://admin.webex.com Przejdź do strony urządzenia i kliknij urządzenie na liście.

2

W sekcji konfiguracje kliknij opcję aplikacje internetowe, a następnie Wybierz opcję Dodaj.

3

Wprowadź nazwę i adres URL aplikacji internetowej. Nazwa pojawi się pod ikoną aplikacji internetowej na ekranie głównym. Urządzenie spróbuje pobrać ikonę z adresu URL aplikacji internetowej, ale użyje ikony domyślnej, jeśli jakość nie będzie wystarczająco dobra. Opcjonalnie możesz dodać niestandardową ikonę w polu adresu URL ikony aplikacji internetowej.

Możesz wybrać, czy chcesz wyświetlić aplikację internetową
 • Zawsze

 • Tylko poza połączeniem

 • Tylko w trakcie połączenia

4

Kliknij Dodaj i Zapisz.

Ikona aplikacji internetowej jest teraz widoczna na ekranie głównym urządzenia. Aplikacja otwiera się na pełnym ekranie i wyłącza się po 15 minutach, gdy nie jest używana.


Aplikacji internetowych dodanych za pomocą Centrum sterowania nie można edytować w edytorze rozszerzeń interfejsu użytkownika. Aby je edytować, przejdź bezpośrednio do Centrum sterowania.

1

Do edytora rozszerzeń aplikacji internetowej można uzyskać dostęp z portalu sieci Web urządzenia. Przeczytaj artykuł o Zaawansowanych konfiguracjach, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uzyskać do niego dostęp. Gdy otwarty jest portal sieci Web urządzenia, w menu po lewej stronie wybierz kolejno opcje Edytor rozszerzeń interfejsu użytkownika

2

Kliknij przycisk Nowy i Dodaj w aplikacji internetowej.

3

Wprowadź nazwę i adres URL aplikacji internetowej. Nazwa pojawi się pod ikoną aplikacji internetowej na ekranie głównym. Urządzenie spróbuje pobrać ikonę z adresu URL aplikacji internetowej, ale użyje ikony domyślnej, jeśli jakość nie będzie wystarczająco dobra. Opcjonalnie możesz dodać niestandardową ikonę w polu adresu URL ikony aplikacji internetowej.

Możesz wybrać, czy chcesz wyświetlić aplikację internetową
 • Zawsze

 • Tylko poza połączeniem

 • Tylko w trakcie połączenia

4

Wyeksportuj swoją konfigurację, klikając górny pasek.

Ikona aplikacji internetowej jest teraz widoczna na ekranie głównym urządzenia. Aplikacja otwiera się na pełnym ekranie i wyłącza się po 15 minutach, gdy nie jest używana.

Aby dodać aplikacje z menu Ustawienia na płycie głównej, biurkowej lub stacjonarnej:

 1. Otwórz menu Ustawienia urządzenia:

  • Board 55/70/85/S, biurkowy Pro: Dotknij nazwy systemu znajdującej się w górnej części ekranu, a następnie dotknij opcji ustawienia.

  • Pokładzie Pro, biurkowy mini: Przesuń z prawej strony ekranu, a następnie dotknij opcji urządzenie

  Przewiń menu do aplikacji internetowych.

 2. Dotknij opcji Zarządzanie aplikacjami www. Następnie dotknij opcji dodaj Web App.

 3. Wprowadź nazwę i adres URL

  Jeśli jest dostępny, wyłącz opcję pokaż Web App.

 4. Dotknij znacznika wyboru w lewym górnym rogu. Powrót do ekranu Zarządzanie aplikacjami www.

 5. Dotknij strzałki, aby wrócić, a następnie zamknij menu ustawień. Teraz aplikacja zostanie wyświetlona na ekranie głównym, z innymi przyciskami