1

Tik op de naam van het apparaat in de linkerbovennaam en selecteer Instellingen .

2

Ga naar Webapps beheren . U kunt een web-app toevoegen, maar u kunt ze ook bewerken of verwijderen.De web-apps die zijn geconfigureerd in Control Hub of in de ui-extensie-editor zijn zichtbaar in de lijst met web-apps onder Extern beheerde web-apps, maar het is niet mogelijk om ze te bewerken of te verwijderen vanaf het apparaat.