De webengine is standaard ingeschakeld.

Lees de aanbevolen procedures voor het gebruik van de webengine voor meer informatie over de ondersteunde functies en beperkingen van de webengine.

U kunt de webengine inschakelen vanuit de lokale webinterface van het apparaat. Lees het artikel Apparaatconfiguraties voor meer informatie over hoe u hiertoe toegang krijgt.

Als de webinterface van het apparaat geopend is, selecteert u Settings (Instellingen) op het tabblad Setup (Installatie) en kiest u de volgende configuratie:

  • Configuratie > WebEngine > Modus : kies Aan om de webengine in te schakelen.