Dit artikel is van toepassing Webex Meetings- en Webex Events (klassiek) op sites van versie 41.3 en eerder. Voor informatie over het aanpassen van uw weergaven, het aanpassen van uw fase en het synchroniseren van de fase voor iedereen in Webex Meetings en Webex Events (nieuw) op sites van versie 41.4 en hoger, gaat u naar Videolay-outs in Webex Meetings en Webex Events (nieuw).

Als u wilt na gaan welke versie Webex Meetings u gebruikt, gaat u naar Zoek Cisco Webex Meetings versienummer.

Selecteer de deelnemer voor wie u de videofocus wilt vergrendelen in het bedieningsscherm van de vergadering boven aan het scherm. U kunt de videofocus van de hoofdvideo vergrendelen op u, een bepaalde deelnemer of de actieve spreker. Als u de host bent, kunt u zelf bepalen wiens video u en uw deelnemers bekijken.


Gebruikers die deelnemen via videoapparaten zien nog steeds de actieve spreker.

Elke deelnemer kan ervoor kiezen wie wordt weergegeven in zijn of haar miniatuurvideo's. Wanneer u de focus van een miniatuurvideo vergrendelt, wordt alleen uw weergave beïnvloed.


De miniatuurvideo's kunnen niet door de host worden vergrendeld voor iedereen in een bepaalde schikking. Elke deelnemer kan zijn of haar miniatuurvideo's in de eigen gekozen weergave vergrendelen.

1

Selecteer in de weergave Fase of Focus de optie Deze video vergrendelen op een specifieke deelnemer boven aan het scherm.

Als de host de video al op een deelnemer heeft vergrendeld, kunt u niet selecteren. In plaats daarvan verschijnt een vergrendelingspictogram naast de naam van de persoon op wie de video is vergrendeld:

2

Als u een deelnemer bent, gaat u naar stap 3. Kies uit een van de volgende opties als u de host bent:

  • Selecteer Mij om de hoofdvideoweergave alleen voor uzelf te vergrendelen op een specifieke deelnemer.
  • Selecteer Iedereen om de hoofdvideoweergave voor iedereen in de vergadering te vergrendelen op een specifieke deelnemer.
3

Selecteer de deelnemer van wie u de videoweergave wilt vergrendelen. Kies uit een van de volgende opties:

  • Als u de naam van de deelnemer die u zoekt kent, typt u deze in het tekstvak Zoeken naar een naam in.
  • Als u de naam van de deelnemer die u zoekt niet kent, bladert u door de lijst met deelnemers.
4

U kunt het venster ontgrendelen door te klikken op De videofocus ontgrendelen om de focus te richten op actieve spreker of door op '...' te klikken. om het venster te vergrendelen voor een andere deelnemer.