Denne artikkelen gjelder for Webex Meetings og Webex Events (klassisk) for nettsteder med versjon 41.3 og eldre. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du justerer visningene, tilpasser scenen og synkroniserer scenen for alle i Webex Meetings og Webex Events (ny) på nettsteder med versjon 41.4 og nyere, kan du se Videooppsett i Webex Meetings and Webex Events (ny).

Hvis du vil finne ut hvilken versjon av Webex Meetings du bruker, kan du se Finn versjonsnummeret for Cisco Webex Meetings.

Velg deltakeren du vil låse videofokus på, fra møtekontrollen øverst på skjermen. Du kan låse videofokuset til hovedvideoen på deg selv, en bestemt deltaker eller den aktive taleren. Hvis du er verten, kan du bestemme hvilken video du og deltakerne ser.


Brukere som blir med fra videoenheter, vil fortsatt se den aktive taleren.

Hver deltaker kan velge hvem som skal vises i miniatyrbildevideoene sine. Når du låser en miniatyrvideo i fokus, påvirkes kun din egen visning.


Miniatyrbildevideoene kan ikke låses for alle i en bestemt hendelse av verten. Hver deltaker kan låse miniatyrbildevideoene sine i den visningen de ønsker.

1

Når du er i scenevisning eller fokusvisning, velger du Lås denne videoen på en bestemt deltaker øverst på skjermen.

Hvis verten allerede har låst videoen på en deltaker, kan du ikke velge . I stedet vises et låseikon ved siden av navnet på personen videoen er låst på:

2

Hvis du er deltaker, går du til trinn 3. Hvis du er vert, velger du ett av følgende:

  • Velg Meg for å låse hovedvideoen på en bestemt deltaker kun for deg selv.
  • Velg Alle for å låse hovedvideoen på en bestemt deltaker for alle i møtet.
3

Velg deltakeren du vil låse videoen på. Velg mellom ett av følgende:

  • Hvis du vet navnet på deltakeren du leter etter, skriver du det inn i tekstboksen Søk etter et navn.
  • Hvis du ikke vet navnet på deltakeren du leter etter, blar du gjennom Deltakere-listen.
4

Du kan låse opp vinduet ved å klikke på Lås opp videofokuset for å gå tilbake til aktiv taler, eller klikk på «…» for å låse vinduet på en annen deltaker.