Als u een bericht wilt sturen naar cohosts en presentatoren in alle deelsessies, kunt u een schriftelijke bericht uitzenden dat alleen zij te zien krijgen.

Bericht uitzenden

Deelsessies zijn beschikbaar in vergaderingen. Vanaf versie 42.3 zijn ze ook beschikbaar inWebinars. WBS41.9 en Room OS 10 zijn vereist op apparaten om deelsessies te kunnen gebruiken. Na te gaan welke versie vanWebexdie u gebruikt, zie Uw Webex-versienummer zoeken.


 
Als de optie voor het uitgezonden bericht niet beschikbaar is, neem dan contact op met uwWebex-siteBeheerder

1

Als de deelsessietoewijzing dialoogvenster nog niet is geopend, klikt u op Deelsessies om deze te openen.

Knop Deelsessies

 

Alleen één host of cohost kan de toewijzing van deelsessies dialoogvenster tegelijk openen.

2

Klik op Uitzenden in de deelsessietoewijzing dialoogvenster elk moment nadat de deelsessies zijn gestart.

Uitzending
3

Selecteer in het vervolgkeuzelijst sessie naar welke sessies u het bericht wilt uitzenden.

Alle sessies
4

Als u Alle sessies hebtgekozen, selecteert u vervolgkeuzelijst de persoon naar wie u het bericht wilt uitzenden.

5

Voer uw bericht in en klik op Verzenden.

1

Tik op Deelnemers .

2

Tik op Uitzending op het tabblad Deelsessies .

Uitzending
3

Tik op Alle deelsessiesen selecteer naar welke sessies u het bericht wilt uitzenden.

Alle sessies
4

Als u een specifiek deelsessie kiest, tikt u op Alle deelnemers inde sessie en selecteert u naar wie u het bericht wilt uitzenden.

5

Voer uw bericht in en tik op Verzenden.

1

Tik op Deelnemers .

2

Tik op Alle sessies tonen en tik vervolgens op Uitzenden.

3

Tik op Alle deelsessiesen selecteer naar welke sessies u het bericht wilt uitzenden.

4

Als u een specifiek deelsessie kiest, tikt u op Alle deelnemers inde sessie en selecteert u naar wie u het bericht wilt uitzenden.

5

Voer uw bericht in en tik op Verzenden.