Hvis du vil sende en melding til medverter og presentatører i alle breakout-økter, kan du kringkaste en skriftlig melding som bare de ser.

Send melding

Breakout-økter er tilgjengelige i møter, og fra og med versjon 42.3 er de også tilgjengelige iwebinarer. WBS41.9 og Room OS 10 kreves på enheter for å kunne bruke breakout-økter. Hvis du vil finne ut hvilken versjon avWebexdu bruker, kan du se Finne Webex-versjonsnummeretditt.


 
Hvis kringkastingsmeldingsalternativet ikke er tilgjengelig, kontakter duWebex-nettstedadministrator

1

Hvis dialogboksen Tildeling av utbryterøkt ikke allerede er åpen, klikker du Utbryterøkter for å åpne den.

Separatøkter-knapp

 

Bare én vert eller medvert kan ha dialogboksen Tilordning av separatøkt åpen om gangen.

2

Klikk Kringkast i dialogboksen Tildeling av utbryterøkt når som helst etter at utbryterøktene har startet.

Kringkasting
3

I rullegardinlisten Alle økter velger du hvilke økter du vil kringkaste meldingen til.

Alle økter
4

Hvis du valgte Alle økter, velger du hvem du vil kringkaste meldingen til, fra rullegardinlisten Alle deltakere .

5

Skriv inn meldingen, og klikk Send.

1

Tapp Deltakere .

2

Trykk Kringkast på Fanen Utbruddsøkter .

Kringkasting
3

Trykk Alle breakout-økter, og velg deretter hvilke økter du vil kringkaste meldingen til.

Alle økter
4

Hvis du velger en bestemt utbryterøkt, trykker du Alle deltakere i økten, og deretter velger du hvem du vil kringkaste meldingen til.

5

Angi meldingen, og trykk på Send.

1

Tapp Deltakere .

2

Trykk Vis alle økter, og trykk deretter Kringkast.

3

Trykk Alle breakout-økter, og velg deretter hvilke økter du vil kringkaste meldingen til.

4

Hvis du velger en bestemt utbryterøkt, trykker du Alle deltakere i økten, og deretter velger du hvem du vil kringkaste meldingen til.

5

Angi meldingen, og trykk på Send.