Een gastheadset koppelen

U kunt maximaal drie gastheadsets met een basis koppelen. Gastheadsets behouden de afstemmings- en volumeinstellingen. Gastheadsets zijn standaard gedempt wanneer ze worden gekoppeld. De primaire headset speelt een toonindicatie af wanneer een gastheadset probeert te koppelen. De primaire headset moet binnen 10 seconden de gastheadset bevestigen. Een tweede toon wordt afgespeeld wanneer de primaire headset de gast accepteert voor conferentie. De leds van de originele basis van de gastheadset knipperen wit om aan te geven dat er geen gekoppelde headset is.

Wanneer de gastheadset probeert te koppelen, kan de primaire headset geen inkomende oproepen accepteren totdat de gastheadset is geaccepteerd of afgewezen voor de basis.

Voordat u begint

De primaire headset moet al zijn gekoppeld met de basis.

1

Plaats de gastheadset op de basis.

2

Druk op de knop Bellen op de primaire headset om de gastheadset te laten deelnemen.

3

Optioneel: druk op de knop Dempen van de gastheadset om deel te nemen aan het gesprek.

Een gastheadset ontkoppelen

U kunt de gastheadsets ontkoppelen van de primaire basis.

Voer een van de volgende acties uit.

  • Houd de knop Bellen op de gastheadset ingedrukt tot u een toon hoort.
  • Plaats de primaire headset op de basis. De verbinding met alle gastheadsets wordt verbroken.

De primaire gekoppelde headset wijzigen

U kunt de primaire headset op uw standaardbasis of multibasis wijzigen. Wanneer de nieuwe headset wordt gekoppeld, speelt de vorige primaire headset een toon af en wordt de koppeling met de basis verbroken.

1

Houd op de nieuwe headset de knop Dempen gedurende vijf seconden ingedrukt totdat de led op de headset snel rood en wit afwisselt.

2

Plaats de nieuwe headset op de basis.

De primaire headset van uw basis ontkoppelen

U kunt een nieuwe primaire headset toewijzen en de oude headset dwingen om te ontkoppelen van uw basis. Dit is handig voor het geval u de primaire headset niet kunt vinden en deze uitschakelt.

U kunt de primaire headset niet verwijderen als u een actief gesprek hebt of zich in de conferentiemodus bevindt.

1

Houd op de nieuwe headset de knop Dempen gedurende vijf seconden ingedrukt. De led op de headset knippert afwisselend rood en wit.

2

Plaats de headset op de basis. De basis wijst de nieuwe headset aan als de primaire headset en ontkoppelt met de oude headset.

De oude primaire headset speelt een toonindicatie af wanneer deze ontkoppelt van de basis.