Parowanie zestawu słuchawkowego gościa

Ze stacją bazową można sparować maksymalnie trzy zestawy słuchawkowe gości. Zestawy słuchawkowe gości zachowują wszelkie ustawienia dostrajania i głośności dźwięku. Zestawy słuchawkowe gości są domyślnie wyciszone po sparowaniu. Główny zestaw słuchawkowy odtwarza sygnał dźwiękowy podczas próby sparowania zestawu słuchawkowego gościa. Główny zestaw słuchawkowy musi potwierdzić zestaw słuchawkowy gościa w ciągu 10 sekund. Drugi sygnał jest odtwarzany, gdy główny zestaw słuchawkowy przyjmuje gościa do połączenia konferencyjnego . Dioda LED pierwotnej stacji bazowej zestawu słuchawkowego gościa miga światłem białym, wskazując, że nie ma sparowanego zestawu słuchawkowego.

Gdy zestaw słuchawkowy gościa podejmuje próbę sparowania, główny zestaw słuchawkowy nie może akceptować żadnych połączeń przychodzących, dopóki nie przyjmie lub nie odrzuci zestawu słuchawkowego gościa w stacji bazowej.

Przed rozpoczęciem

Główny zestaw słuchawkowy musi być już sparowany ze stacją bazową.

1

Umieść zestaw słuchawkowy gościa w stacji bazowej.

2

Aby pozwolić na dołączenie zestawu słuchawkowego gościa, naciśnij przycisk Połącz Przycisk Połącz na głównym zestawie słuchawkowym.

3

Opcjonalnie: naciśnij przycisk Wycisz Przycisk wyciszenia na zestawie słuchawkowym gościa, aby dołączyuć do rozmowy.

Rozparowanie zestawu słuchawkowego gościa

Zestawy słuchawkowe gości można rozparować z poziomu głównej stacji bazowej.

Wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Połącz Przycisk Połącz na zestawie słuchawkowym gościa do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego.
  • Ustaw główny zestaw słuchawkowy na stacji bazowej. Wszystkie zestawy słuchawkowe gości zostaną rozłączone.

Zmiana głównego sparowanego zestawu nagłownego

Główny zestaw słuchawkowy można zmienić na standardowej stacji bazowej lub stacji bazowej typu Multibase. Po sparowaniu nowego zestawu słuchawkowego poprzedni główny zestaw słuchawkowy wyda sygnał dźwiękowy i zostanie rozparowany ze stacją bazową.

1

Na nowym zestawie słuchawkowym przytrzymaj przycisk Wycisz Przycisk wyciszenia przez pięć sekund, do czasu aż dioda LED zestawu słuchawkowego zacznie szybko migać naprzemiennie światłem czerwonym i białym.

2

Umieść nowy zestaw słuchawkowy w stacji bazowej.

Rozparowanie głównego zestawu słuchawkowego i stacji bazowej

Można wyznaczyć nowy główny zestaw słuchawkowy i wymusić rozparowanie poprzedniego zestawu słuchawkowego ze stacją bazową. Jest to przydatne na wypadek, gdy nie można zlokalizować głównego zestawu słuchawkowego i go wyłączyć.

Nie można cofnąć sparowania głównego zestawu słuchawkowego, jeśli użytkownik ma aktywne połączenia lub pracuje w trybie konferencyjnym.

1

Na nowym zestawie słuchawkowym przytrzymaj przycisk Wycisz Przycisk wyciszenia przez pięć sekund. Dioda LED zestawu słuchawkowego miga naprzemiennie światłem czerwonym i białym.

2

Umieść zestaw słuchawkowy w stacji bazowej. Stacja bazowa wyznacza nowy zestaw słuchawkowy jako główny zestaw słuchawkowy i rozparowuje poprzedni zestaw słuchawkowy.

Poprzedni główny zestaw słuchawkowy wyda sygnał dźwiękowy po rozparowaniu ze stacją bazową.